Adduned Blwyddyn Newydd 2021

Last Updated on October 20, 2020 gan admin

Meddwl am ffurfio Addunedau Blwyddyn Newydd, hy y ystyr adduned blwyddyn newydd mae hynny'n syml mewn gwirionedd. Mae'n glynu wrthyn nhw ond mae hynny'n anodd. Gall unrhyw un restru rhestr o ”Rhaid -Do’s” a “Rhaid i Do’s” ond yn ymarferol, faint sy'n gallu cerdded y sgwrs o ran dilyn i'n penderfyniadau…Mae’n cymryd digon o bŵer a chryfder ewyllys ynghyd â phenderfyniad i gyflawni’r rhestr ‘’ o benderfyniadau – ar ddiwedd pob dydd. Nawr dyma ddod y newyddion da ar gyfer cynllunio datrysiadau blwyddyn newydd a gall pragmatiaeth eich gweld chi trwy eich addunedau a chyn i chi ei wybod rydych chi wedi troi deilen newydd drosodd, diwrnod ar y tro - dewch â hyn Blwyddyn Newydd Dda!

Edrychwch ar syniadau Datrys y Flwyddyn Newydd

1. Rhestrwch Syml :

Gosod cryno, nodau hawdd eu rheoli i ddechrau. Os ydych chi'n gweld eich hun yn adeiladu Tŵr Eiffel gyda'r set lego mae gennych chi handi, mae'n rhaid dweud na fydd siom yn bell i ffwrdd.

 

Dyfyniadau Datrysiad y Flwyddyn Newydd yn Doniol 4
Dyfyniadau Datrysiad y Flwyddyn Newydd yn Doniol 4

Hefyd Gwel:

  1. Cyfarchion Blwyddyn Newydd
  2. Memes Blwyddyn Newydd

2. Peidiwch â chymharu :

Mae hon yn strategaeth gyffredin o ran Addunedau Blwyddyn Newydd. Efallai na fydd yr hyn a allai weithio i'ch ffrind neu gymdogaeth yn gweithio'n effeithiol i chi, hynny dim ond oherwydd eich bod yn unigolyn unigryw sydd â fframwaith cymdeithasol-seicolegol hollol wahanol. fel pob argraff bawd o'r person byw yn unigryw. Yna mae Blaenoriaethau'n bwysig. Efallai bod eich cymydog neu gydnabod yn gweithio tuag at yr un nod am reswm gwahanol gyda'i gilydd adduned blwyddyn newydd

3. Byddwch Eich Hun :

Y ffaith p'un a ydych chi'n sengl neu mewn perthynas, dechreuwch gyda chadarnhaol / ysbrydoledig eich hun. Edrych i mewn, peidiwch â chwilio am yr hyn nad oes gennych chi. Introspect, gofynnwch gwpl o gwestiynau fel – Ydw i'n wirioneddol hapus gyda fy hun ? (Dywedwch ie, mae popeth yn dibynnu ar feddwl) Beth y gallaf ei wella ? yna peth pwysig yw – Rheoli Amser. Oni bai eich bod yn neilltuo rhan o'r diwrnod i chi'ch hun, felly mae'n nesaf at amhosibl adeiladu hapus, ffordd iachus o fyw ! cael ychydig o amser i chi'ch hun. (addunedau blwyddyn newydd)

Dyfyniadau Datrysiad y Flwyddyn Newydd yn Doniol 1
Dyfyniadau Datrysiad y Flwyddyn Newydd yn Doniol 1

4. Cynnwys Ysbrydol :

Straen yw'r hynaf & y gelyn mwyaf newydd a sicraf y mae'n rhaid i ni i gyd ddod ar ei draws mewn rhyw avatar neu'r llall yn ein ffyrdd prysur o fyw. Fodd bynnag, mae gwrthwenwyn – fe'i gelwir yn Fyfyrdod y gall rhai ei alw'n ysbrydol. Nid yw hyn o reidrwydd yn awgrymu gwerthu cannoedd o ddoleri / rupees ar gyfer y Dosbarth Ioga diweddaraf . Mae harddwch myfyrdod yn y ffaith y gallwch chi ymarfer hyd yn oed gartref, neu hyd yn oed yn eich gweithle. Nid yn unig yn rhoi pwyll ar y meddwl, hefyd mae'n helpu i wella'ch iechyd yn gyffredinol.

5. Gwrandewch ar Galon :

Cymerwch ran yn eich cymuned leol, ffrindiau neu cysylltwch â sefydliad Elusen neu Ddielw sy'n gwasanaethu plant, yr henoed neu hyd yn oed anifeiliaid – os ydych chi'n hoff o fyd natur. Ymwelwch â nhw'n rheolaidd neu unwaith yr wythnos a neilltuwch eich amser yn anhunanol, byddwch yn rhyfeddu at y gwahaniaeth y mae'n ei wneud. Mae yna lawer mwy o bethau na all arian eu prynu a dyma lle byddwch chi'n dod o hyd iddo! Cyfrannwch eich hen ddillad, dodrefn, llyfrau, offer ac ati i Sefydliadau Cymorth Rhyddhad, yn lle eu dympio.

 

Dyfyniadau Datrysiad y Flwyddyn Newydd yn Doniol 2
Dyfyniadau Datrysiad y Flwyddyn Newydd yn Doniol 2

6. Yr allwedd :

Diffoddwch eich dyfeisiau symudol yn amlach a chamwch yn yr awyr agored hebddyn nhw am ychydig bob dydd. Diffoddwch o fyd rhithwir e-byst a'r rhyngrwyd a dywedwch helo wrth eich cymydog drws nesaf yn lle. Mae gwaith yn bwysig – ond mae'n bwysicach cadw bywyd mewn cydbwysedd da! gellir ei ddefnyddio hefyd ar gyfer traethodau datrys blwyddyn newydd

Beth bynnag yw'r Addunedau blwyddyn newydd set, boed yn colli pwysau neu'n dysgu neu'n ffitrwydd, cadwch olwg ar eich cynnydd a pheidiwch ag anghofio gwobrwyo'ch hun pryd bynnag y byddwch chi'n cyflawni carreg filltir. Os ydych chi'n teimlo'n flinedig neu'n ddigalon ar rai adegau, cofiwch gadw ychydig o bost- mae yn y golwg sydd â leininau un positif fel ”Gallwch Chi Ei Wneud!” a ” Daliwch ati – rydych chi bron yno!”

Un o'r mwyaf adduned blwyddyn newydd i golli pwysau

Pob hwyl i chi newydd yn y flwyddyn newydd hon!!!

Dyfyniadau Datrysiad y Flwyddyn Newydd yn Doniol 1

Dyfyniadau Datrysiad y Flwyddyn Newydd yn Doniol 1


 

Dyfyniadau Datrysiad y Flwyddyn Newydd yn Doniol 3

Dyfyniadau Datrysiad y Flwyddyn Newydd yn Doniol 3

 

Dyfyniadau Datrysiad Blwyddyn Newydd

“Beth bynnag sydd ofn arnoch chi, Gwnewch hynny. ”
Neil Gaiman

“Mae dymuniadau yn bosibiliadau. Yn meiddio gwneud dymuniad. ”
Lailah Gifty Akita, Meddyliwch yn Fawr: Byddwch yn Fawr!

“Am newid, peidiwch ag ychwanegu pethau newydd yn eich bywyd fel adduned blwyddyn newydd. Yn lle, gwnewch fwy o'r hyn sydd eisoes yn gweithio i chi a rhowch y gorau i wneud pethau sy'n wastraff amser. ”
Salil jha

“A fydd y cyfoethog yn parhau i fod yn gyfoethog yn y Flwyddyn Newydd? A fydd y tlawd yn parhau i fod yn dlawd yn y Flwyddyn Newydd? Yna er mwyn duw sut ar y ddaear bydd y Flwyddyn Newydd yn cael ei galw'n newydd?”
Mehmet Murat ildan

“Blwyddyn newydd yw’r ffordd newydd o wahodd trawsnewidiad, digonedd a ffyniant i bob bywyd. ”
Amit Ray, Harddwch a Gwirionedd Bliss Heddwch: Byw gyda Positifrwydd

“P'un a yw wedi'i orfodi neu wedi'i wahodd, mae newid yn anochel. ”
Andrena Sawyer

Meme Datrysiad Blwyddyn Newydd

adduned blwyddyn newydd ynglŷn â bwyta siocled a chaws

Meme Datrysiad Blwyddyn Newydd
Meme Datrysiad Blwyddyn Newydd
Meme Adduned Blwyddyn Newydd ddoniol
Meme Adduned Blwyddyn Newydd ddoniol

Memes Adduned Blwyddyn Newydd

 

Meme Adduned Blwyddyn Newydd am gampfa

santhanam Resolution Blwyddyn Newydd Meme in tamil

Meme Datrysiad Blwyddyn Newydd gorau

Meme Adduned Blwyddyn Newydd am fatman iechyd

Meme Datrysiad Blwyddyn Newydd wedi'i dorri

2 thoughts on “Adduned Blwyddyn Newydd 2021”

Comments are closed.