Ki'imak túumben ja'ab 2021

Ja'aba' túumben celebrado u 1 u enero, Lela' jump'éel túumben comienzo jump'éel ja'abil. Leti' le súutuko', Ka tuláakal taak k káajsik yéetel jump'éel ma'alo'ob Páaybe'en. Recomendado yéetel ya'ab cantidad afecto yéetel energía way yóok'ol kaabe'. Jach juntúul le ocasiones asab esperadas yéetel ku k'iinbesa'al way yóok'ol kaabe'. Ya'ab máako'ob ku betik ki'imaktal u yóolo'ob deseos ja'aba' túumben yéetel u yáantaj máak yéetel tarjetas felicitación. Ts'íiboltik ti' jump'éel Ki'imak túumben ja'ab 2021 Chuup yéetel toj óolal yéetel éxito.

Ki'imak túumben ja'ab

feliz-túumben ja'aba'

Ki'imak túumben ja'ab 2021

Le tarjetas ja'aba' túumben le Ba'ale' duda le opción asab amplia utia'al u láaj deseen ti' u asab nats'tak beyo' ka queridos ti' millas wa ciudades. Je'el proceder ka ofrecer ti' jump'éel Felizs saludos u ja'abil túumben yéetel junp'éel kutal. Túuxtik saludos ti' le redes ts'áabal wa u método whatsapp utia'al u expresar Saludos ja'aba' túumben, Ba'ax ku taasik le deseos máako'ob u ts'áaj sáasil u jump'éel excelente comienzo a principios de ja'aba'.

Ka' jo'op' celebras uláak' ja'abo', Yaan a tu'ux a yéetel a ku wa a kaxta'al u yúuchul le. Páajtal le ba'ax ku planifiquen Jayp'éel tareas utia'al ja'aba' túumben 2019, u estrictos Túumben ja'aba' 2021 Metas. Chéen k'a'abet u na'at yéetel je'el máaxake' ti' le ba'ala', ka ma' establezcas jump'éel meta jach nojoch teechi'. Ch'aik mejen ajustes, mejen meyajo'ob wa mordeduras tumen le ba'ax táan bey bastante seguro u yaan u kaxta'al u yúuchul le láak' ba'ax ku kaxtik. Ts'íiboltik ti' tech yéetel u láak'tsilo'ob yéetel etail jump'éel Ki'imak túumben ja'ab 2021.

Le ja'abo' túumben le u cha'anil favorita tuláakal. Le ja'abo' túumben le xma' duda jump'éel súutuko' emocionante. Leti' le súutuko' beetike' uts utia'al Búukint tu marcha le cambios k'a'abeto'ob utia'al jóok'sik le máximo provecho u negocio yéetel, tu ts'ook instancia, ya'abtal le productividad. Celebrar Ki'imak túumben ja'ab compartiendo janalbe'eno'ob yéetel nook' le óotsil máako'obo'.

Ki'imak ja'aba' túumben SMS

Ki'imak túumben ja'ab 2021 Máak k'áato' saludos 01

Le envío yaan u mentik páajtal u u tu'ubul ti' u resentimiento ka taasik Jets' óolal ka armonía ti' le bix u bisikuba'ob, además u ti' le. Ti' le páawo'ob u yilmaj ja'aba' túumben India ba'axi' juntúul le kaambalo'ob asab nukuch u tsoolil jejelas buscado bey u lu'umil le India proporciona amplia gama jejeláas temporadas tumen le ba'ax ku beetik u asab máako'ob le yóok'ol kaaba' tal u India utia'al u celebrar u túumben ja'ab ka ts'aik le túumben ja'abo' jump'éel comienzo páajtal k'a'ajsik utia'al jujuntúulal u ja'ab.

Ki'imak túumben ja'ab Mensajes

 • Ti' le túumben ja'aba' yuum a conceda jo'op'éel ba'alo'ob;
  K'iino', utia'al u k'íintik teech,
  Ujo' utia'al encantar teech,
  Jump'éel pixamech utia'al wáaj a,
  Jaajil yakunaj, utia'al u kanáantik tech,
  Juntúul eetail, utia'al in wu'uyikech!!
 • Ba'ax u pixan u k'iinil ja'aba' túumben llene vuestro puksi'ik'al serenidad yéetel Jets' óolal. Ti' ts'íiboltik jump'éel ki'imak ja'aba' túumben!
 • In asab queridos kin ts'íiboltik tuméen juntúul nuxi' ja'aba' túumben.
  Yuum bo'otiktech. Ti' ts'íiboltik jump'éel ja'abil túumben jach ki'imak u yóol………………………………utsil ki'imak ja'aba' túumben sms utia'al le etail
 • U yuum a síaj ti' teech jump'éel estilo utia'al u sutk'esiko'ob a weenel tu realidad ti' le túumben ja'aba'. Ti' ts'íiboltik ki'imak ja'aba' túumben.
 • Kexi' ka u kuxtal ka'ansaje' táan Chuup yéetel u sorpresas yéetel alegrías ti' le túumben ja'aba' u Ta'aytak u comenzar. U meentikte'ex bendecido yéetel tuláakal ba'ax a k'áat ti' kuxtal.
 • Desprender a u nojoch máaktal yéetel méek' le túumben yéetel ya'ab alab óolal, weenel yéetel ambición. Ts'íiboltik ti' leti'ob jump'éel ki'imak ja'aba' túumben Chuup yéetel toj óolal!
 • Ti' le túumben ja'aba' os traiga óolalil yéetel diversión. Encuentres le Jets' óolal, yaakunaj ka éxito. Enviando in asab abundante kin ts'íiboltik u ja'abil túumben teechi'!
 • K'a'as tuláakal le ma'alo'ob recuerdos ba'ax a meentik yéetel u yojel u a kuxtal yéetel jach Chuup yéetel jach Chuup yéetel ts'ono'oto'obo'jump'éel tu láak' ja'abil. Ki'imak túumben ja'ab 2021!
 • Ti' le ja'aba' túumben a traiga toj óolal, Jets' óolal, yéetel le prosperidad. Ts'íiboltik ti' leti'ob juntúul alegre 2021!
 • Uláak' ja'abo' ki'ichkelem yaan u ts'o'oksik. Ba'ale' ma' a preocupes., jump'éel ja'abil asab yaan bejo' u decorar u kuxtal yéetel u boonil ilimitados ki'imak óolil!
 • Le ti' amistades le ku ma' u desvanecen xma' importar ba'ax. Envejecen yéetel ku beetiko'ob u kuxtal valga le su'utalil le ba'alo'ob yaan k'aas. Níib óolal, mate utia'al tuláakal. Yaantal jump'éel túumben bendito ja'aba'!
 • Ti' le túumben ja'abo' taasej tuláakal ba'alo'ob ma'alob u kuxtal u jach mereces. Ts'o'ok j-úuchtech jump'éel ja'abil increíble yéetel a yaantal uláak' asab increíble!
 • A meyajo'ob tin kuxtal je'ex jump'éel jaapal jool u acoge óolajil yéetel ki'imak óolil ti' loolo'ob. Ma'atech in u sentido jach kuxa'an ka'ache'. Ki'imak túumben ja'ab 2021!

Ki'imak ja'aba' túumben Deseos

Ox ja'aba' túumben u ki'imak 2021 Jats'utsile'
Ox ja'aba' túumben u ki'imak 2021 Jats'utsile'

Leti' le yáax enero yéetel ti' in ch'i'ibalil le jump'éel tradición ku tomemos jump'íit k'iin ka reflejemos ba'ax úuch ti' le ja'ab máano' yéetel ku planeamos wa k pa'atik utia'al u láak' ja'abo' calendario.

Kuxtal Ma'atech yaan perfecta, Ba'ale' k'a'ana'an meyaj maan ts, Ka'abet menos remordimientos. Bey u wa a k'áati' yilo'ob u páajtalil ku a kuxtal resultará, echar jump'éel vistazo talamil in bix reside ti' le porciones asab mejen asab invisibles ti' u kuxtal. Creando le wíimbala' úuchuk wa tukultik ba'ax ka ts'íiboltik kaxta'al u yúuchul ti' a kuxtal, Ba'ax u tuukul wa le wíimbala' yaan ti' le Buka'aj u ba'al u producir le circunstancia wa le yáax resultado u tech decide manifestar.

 

Deseos wayak ki'imak ja'aba' túumben

Kuxtal Chuup yéetel millones tenedores ti' le bejo' wa ti' ka'anal k'áak'náabo'. Jump'éel gloriosa kuxtal ku taasik devorar u atractivo le picos remotos ti' a meta kuxtal ka u procede u ts'áabal jump'éel chéen wook kíinsa'ab tu táan le uláak' ti' le bejo' kuxtal cotidiana. K'iinbesa'al yéetel Motivational Positive ki'imak ja'aba' túumben. A pool u u convertido ti' u asab poderosa muuk' u posees.

 • Ts'íiboltik jump'éel ja'abil Chuup yéetel risas, Éxito, yéetel le Jets' óolal in queridos colegas. U yuum bendiga tuláakal yéetel jujuntúulal to'on yéetel k familias. Ki'imak túumben ja'ab.
 • Mayo le ja'abo' 2021 Taasik jump'éel túumben comienzo, Túumben aspiraciones, ka éxitos inspiradores. Xíimbal yéetel yutsilil yéetel chukpachtik mayores ka'anlil!
 • Ba'ax le 12 wi'inal ja'aba' túumben yaantal Chuup yéetel túumben logros ti' tech. Ba'ax k'iin kuxkinko'obi' llenos toj óolal eterna yo'osal Te'exe' yéetel u láak'tsilo'ob!
 • Le túumben leti' le ja'abo', Túumben le le esperanzas, Nueva le le resolución, Túumben le pixano'obe', yéetel túumben in cálidos deseos chéen ti' tech. Yaantal jump'éel ja'abil túumben prometedor yéetel satisfactorio!
 • Fresh HOPES, PLANES FRESCOS, TÚUMBEN ESFUERZOS, SENTIMIENTOS FRESCOS, MOLAY TS'O'ONOTA'. Máanen 2021 yéetel jump'éel túumben ATTITUDE. Ki'imak túumben ja'ab.
 • Kexi' ka le túumben ja'abo' bixake' u utsil ja'abil a kuxtal. Ti' tuláakal a wayak u Meente'ex súutulo'ob jaajil yéetel tuláakal a esperanzas u cumplan!

Saludos u ja'abil túumben

Ki'imak túumben ja'ab 2021 Yaan u leti'ob ku kuxtal tuláakal. Túumben ja'aba' 2021 Jach ma' duda uno k'inbesajo'ob asab celebrados ti' le planeta. Wa k'áato' meentik jump'éel túumben ja'aba', túun tech k'a'ana'an yaantal Jun múuch' colecciones yóok'ol le ja'abo' túumben bey ma' le ja'ab alegre 2021. le Deseos u ja'abil túumben Jach ki'imak u yóol ka meentik ki'imaktal u yóolo'ob ti' le yaano'ob xan.

Méek' le túumben ja'abo' yéetel juntúul nuxi' perspectiva ti' le kuxtala'. Ts'íiboltik u ja'abil 2021 yaantal completamente cargado u toj óolal yéetel satisfacción.

 

Tuláakal yóok'ol le futuro jach incierto, Ba'ale' jump'éel ba'al segura ti' u yuum ts'o'ok u planeado k sáamal, Chéen K'a'abet k confiar ti' leti'e' bejla'e', Kin ts'íiboltik puksi'ik'al jump'éel jats'uts sáamal yo'osal tech yéetel u láak'tsilo'ob. Ki'imak túumben ja'ab 2021!

Táankab yéetel le úuchben máako', yéetel le túumben! Mayo le ja'abo' 2021 Taasik sorpresas deliciosas yéetel ma'alo'ob ti' k'intaj ti' tech!

Ki'imak ja'aba' túumben Saludos utia'al u jala'ach wíinik
Felizs saludos u ja'abil túumben 2021

Le ja'abo' túumben Jach ma'alob llamado festival ti' le ku bisik le sector xma' importar le casta, yóokol k'uj wa jejeláas elementos únicos. Ku k'iinbesa'al bey jump'éel festival way yóok'ol kaabe' independientemente ti' le casta, yóokol k'uj jump'éel uláak' ba'ax. le Ki'imak túumben ja'ab 2021 u ts'o'ok convertido ti' le k'iino' asab esperado ti' le ja'aba' ba'ax u elogia tuláakal le bejo' le yaanal tu'ux yóok'ol kaab yéetel jump'éel páajtalil yéetel u emoción ts'ets'ek.

 • Le p'isib u decorar a kuxtal yéetel le boonilo'ob le túumben ja'aba' a ts'o'ok u taasik. Ba'ax a kuxtal brille asab u mil eek'o'obo' relámpagos!
 • Ba'ax le alegrías le ja'abo' túumben duren utia'al Mantats' ti' a kuxtal. Je'el wáaj a kaxtik le sáasilo' guía ti' u destino deseado. Ki'imak túumben ja'ab!
 • Jump'éel túumben ja'aba' je'ex jump'éel áanalte' ti' sak. U k'uk'umel yaan a k'abo'ob. Jach a oportunidad u ts'íibtik jump'éel ki'ichpam tsikbal ta wo'olal wéet. Ki'imak túumben ja'ab.
 • Taalech in kuxtal utia'al Búukint ts'o'okol in sufrimientos yéetel k'aas k'iino'oba'. Bejla'e', Tene' asab ki'imak u le máako' asab ki'imak u yóok'ol kaabe'. Ki'imak ja'aba' túumben querida!
 • Ki'imak túumben ja'ab! Kexi' ka a wayak u Meente'ex súutulo'ob jaajil ti' 2021 – táanil ka ti' ka'anal!
 • Jump'éel ja'abil túumben je'ex jump'éel áanalte' ti' sak, yéetel u k'uk'umel yaan a k'abo'ob. Jach a oportunidad u ts'íibtik jump'éel ki'ichpam tsikbal ta wo'olal wéet. Ki'imak túumben ja'ab.
 • Ti' le ja'aba' túumben ken káaje' yéetel túumben alegrías yéetel jump'éel kuxtal Chuup yéetel Jets' óolal. Ba'ax xan obtengan calidez, unión yéetel prosperidad. Ki'imak túumben ja'ab!
 • Teech Ba'ale' duda le utsil ser humano ku ts'o'ok in k'ajóolta'an te' kuxtal. Yaan jats'uts ba'alo'ob kaambal ti' teechi'. Ts'íiboltik ti' jump'éel ki'ichkelem ja'aba' tumen delante!

 

Bendiciones u Feliz ja'aba' túumben

Ki'imak túumben ja'ab 2021 Máak k'áato' saludos 20
Ki'imak túumben ja'ab 2021 Máak k'áato' saludos 20

Le túumben ja'abo' je'el u beel jump'éel celebración utia'al le etail. Bey u, U ti'al jach yaabilajech tuláakal. Ti' ts'íiboltik jump'éel ja'abil túumben jach ki'imak u yóol!

Ch'aik u le yo'osal seleccionar yéetel elegir asab Máak ti' le ki'imak ja'abo' túumben, ka wilik le miembros u baatsil sonreír ka apreciar le siibal utia'al Mantats'. U ti' jump'éelili' kuchil-bix ken, le regalos varían bin le ku ts'o'oka'an xan. Le siibal jump'éel túumben ja'aba' jach chéen jump'éel le ya'ab bendiciones yuum. Ka yaan u yil yéetel regalos románticos u ja'abil túumben ti' leti', túun le chicos k'a'abéet yaantal Bik, ts'o'ok u le ch'úupalo'obo' ku extremadamente exigentes túun ba'alo'ob.

Ba'ax u yaakunaj bendiga a wotoch. Tu'ux yaan u kuxtal. In yaakunaj ta wo'olal u mantuviería fiel yéetel ts'o'onota' tumen u yaalab in kuxtal.

Le yóok'ol kaaba' táan u k'inbesik Saludos u ja'abil túumben yéetel u seres queridos yéetel etail. Le ja'abo' túumben ku k'iinbesa'al way yóok'ol kaabe'. Yéetel ya'ab yaakunaj, ti' ts'íiboltik jump'éel jach ki'imak u yóol ja'aba' túumben.

Ts'íiboltik ti' leti'ob jump'éel ki'imak ja'aba' túumben yéetel alab óolal ti' u jaant ya'ab bendiciones ti' u ja'abil venidr..

U láak' ja'abo' bixake' jach glorificado bey desee bixake'. Beet ti' le ja'aba' bixake' asab memorable u Ma'atech logrando a ku. Yaantal jump'éel ja'abil túumben yantio'ob yéetel ki'imak.

Kuxtale' ma' lela' posesión; Lela' le apreciación. Túumben esperanzas yéetel aspiraciones. Ki'imak túumben ja'ab!

Ts'o'ok u yúuchul uláak' ja'abo', uláak' ja'abo' ts'o'ok u k. Kin ts'íiboltik teechi' u, yéetel Amal ja'aba', logras a wayak. U yuum vierta le yaakunaj yéetel u kanáanil yóok'ol ta. Ki'imak túumben ja'ab.

Ki'imak túumben ja'ab 2021 Oochel le cubierta fuegos artificiales
Ki'imak túumben ja'ab 2021 Oochel le cubierta fuegos artificiales

Kuxtal ts'o'ok Chuup yéetel ba'alo'ob. Chéen k'a'abet a p'atik u quejar a yéetel u jump'íit asab optimista. Disfruta ti' le túumben ja'aba' yéetel juntúul vaso k'as Chuup yéetel vodka!

Ba'ax a talamilo'ob desaparezcan uts séeb bey beetik u resolución a túumben ja'aba' Amal ja'aba'. Ti' leti'ob ts'íiboltik jump'éel ki'imak ja'aba' túumben Chuup yéetel toj óolal!

Kuxtal in u enseñado u ma' importa ba'ax ka wa'alik yéetel u Chich u intentes; Ma'atech u páajtal Jech u Jayp'éel máak meentik resoluciones estúpidas u ja'abil túumben! Ki'imak túumben ja'ab!

Túumben ja'ab taasa'al teech ya'ab talamilo'ob túumben. Ba'ale' u ma'alob, Ba'axten lo general duran seen bey u resolución ja'aba' túumben. Ki'imak túumben ja'ab!

Yaan a yaantal cargado yéetel Jun múuch' u Mensajes u ja'abil túumben u etail yéetel láak'o'ob. Ba'ax je'el le túumben ja'abo' u ti' k'u'ubul jump'éel esencia juicio sólido utia'al u ma' u sut in beetik resoluciones. Ti' ts'íiboltik jump'éel túumben ja'abil calendario jach ki'imak u yóol.

 

Descargar Happy New year Gifs:

Ki'imak ja'aba' túumben wíimbala' Gif 21
Ki'imak túumben ja'ab 2021 Gifs

Ki'imak ja'aba' túumben jejeláas t'aano'ob

Lu'uma'T'aano'T'aan suta'an ichil
Bix u ya'al ki'imak ja'aba' túumben ti' chino新年快乐Xin nian yu kuai
ki'imak ja'aba' túumben ich kastláan t'aan Ki'imak túumben ja'ab
ki'imak ja'aba' túumben ti' japones明けましておめでとうございますAkemashiteomedet-gozaimasu
ki'imak ja'aba' túumben ti' hebreoשנה טובהShana Tova
ki'imak ja'aba' túumben ti' alemán Frohes neues jahr
ki'imak ja'aba' túumben ti' coreano새해 복 많이 받으세요Saehae bog manh-i bad-euseyo
ki'imak ja'aba' túumben ti' vietnamita Chúc mừng n. m mới
ki'imak túumben ja'ab Hawaiano Hau-ooli makahiki hou
ki'imak ja'aba' túumben ti' italiano Felice anno nuovo
ki'imak ja'aba' túumben ti' frances Bonne année
ki'imak ja'aba' túumben ti' hindiनया साल मुबारक होNaya saal mubaarak ho
ki'imak ja'aba' túumben ti' Tamilபுத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்Putt'jump'éel vāḻttukkaḷ
Ki'imak túumben ja'ab 2021 Máak k'áato' saludos
Ki'imak túumben ja'ab 2021 Máak k'áato' saludos

Ki'imak ja'aba' túumben ti' tuláakal le t'aano'obo' ku le lu'uma'

Citas u Feliz ja'aba' túumben

Méek' le túumben ja'abo' yéetel juntúul nuxi' perspectiva ti' le kuxtala'. Ts'íiboltik u ja'abil 2021 yaantal completamente cargado u toj óolal yéetel satisfacción.

Tuláakal yóok'ol le futuro jach incierto, Ba'ale' jump'éel ba'al segura ti' u yuum ts'o'ok u planeado k sáamal, Chéen K'a'abet k confiar ti' leti'e' bejla'e', Kin ts'íiboltik puksi'ik'al jump'éel jats'uts sáamal yo'osal tech yéetel u láak'tsilo'ob. Ki'imak túumben ja'ab 2021!

Kin ts'íiboltik ka u 2021 estaría Chuup yéetel le jóok' chi' jump'éel sáamal eufórico. Manténgase bendecido ka yanak ti' jump'éel ki'imak ja'aba' túumben!

Táankab yéetel le úuchben máako', yéetel le túumben! Mayo le ja'abo' 2021 Taasik sorpresas deliciosas yéetel ma'alo'ob ti' k'intaj ti' tech!

Ki'imak túumben ja'ab 2021 Deseos máak
Ki'imak túumben ja'ab 2021 Deseos máak

Enviando in asab ka'anal respeto yéetel admiración ti' in colegas ti' le ja'aba' túumben. Ba'ax a ja'abil u llene mix ba'al asab u éxito yéetel ki'imak óolil.

Ba'ax le láak' ja'abo' traiga fecúctífera tuláakal yéetel jujuntúulal u a arduos meyajo'ob. Ki'imak túumben ja'ab, in colega favorito. A Jayp'éel xooko'ob estupendas.

In kúuchil meyaj ma' estaría jach Chuup yéetel u diversión yéetel ki'imakuns a wóol wa ma' fueras in colega. Kin kutal afortunada Láalajk'iin. Ki'imak túumben ja'ab!

Kexi' ka conviertas Amal oportunidad ti' éxito ti' u láak' ja'abil. Manténgase preparado utia'al tuláakal. Mantats' Ka'ana'an in áantaj.. Ki'imak túumben ja'ab!

Yaan ya'abkach maneras u celebrar le túumben ja'ab calendario. Yaan ya'abkach ba'alo'ob le wíiniko'obo' ku beetik ti' u túumben ja'abil calendario. Ti' le conclusión diciembre, Le yóok'ol kaaba' táan entusiasmado yéetel le túumben ja'ab calendario ba'ax ku nats'a'al, Ba'ale' ma' a tu'ubsik u ts'aiko'on Citas u Feliz ja'aba' túumben.

https://www.youtube.com/watch?v-K4sStE7zrOQ

Deseos ka mensajes ja'aba' túumben yo'osal etail yéetel láak'o'ob

Justo le k despidamos le k'iino'oba' yéetel juntúul explosión, yéetel le mensajes yéetel deseos ja'aba' túumben páajtal áantaj ti' in meentik precisamente je'elo'.

Deseos u ja'abil túumben utia'al u yíicham

Le mensajes u ja'abil túumben utia'al u yíichamo' seguramente yaan u u utsil chúumuk sonrisa!

1. Estimado wíicham, Ts'o'ok a meentik 2020 Jach yaabilajech ti' teen - te'ela' yaan jump'éel jóok' chi' yaan in meentik 2021 yaabilajech ti' tech. Ki'imak túumben ja'ab, In yakunaj.

2. A medida ka j-oko'one' ti' uláak' ja'abo', In gustaría ts'a Nib yo'olal jump'éel nu'ukulil jach Páaybe'en in kuxtalil. Mantats' taan a pixam, ka ma' je'el in pa'atik in wil ba'ax k pa'ta'al le láak' ja'abo'! Ki'imak túumben ja'ab, querido wíicham!

3. Way táan ts'íiboltik jump'éel ki'imak ja'aba' túumben ti' le máako' ku ma' Taas mixba'al asab u k'iin tin kuxtal.

4. Jump'éel ch'i'ibalil bey le k Chuup yéetel toj óolal yéetel ki'imak óolil Amal ja'aba', ka páajtal 2021 U láak' ja'abo' ti' le ti' jump'éelili' kuchil-. Ki'imak túumben ja'ab, In yakunaj!

Ki'imak túumben ja'ab 2021 Julesajo'ob
Ki'imak túumben ja'ab 2021 Julesajo'ob

5. In wíicham in wíicham, In ma'alo'ob etail, In áantaj constante ti' – ja'aba', Kexi' recibas tuláakal le bendiciones ba'ax a mereces. Ki'imak túumben ja'ab 2021!

6. Ka' jo'op' Kexi' yéetel ansias le túumben ja'abo', Kin tukultik ti' tuláakal le recuerdos yéetel súutuko'ob in Meent regalado. Leti' kin pa'atik/le jeelo' kin pa'atik 2021 Chuup u ya'ab, Ya'ab más. Ki'imak ja'aba' túumben u in amoroso yíicham!

7. Le ma'alo'ob nu'ukulil meentik resoluciones ja'aba' túumben le jaatik le resoluciones ja'aba' túumben, ka mina'an mixmáak Máax yéetel haría je'elo', ba'ale' Teeche'. Ki'imak túumben ja'ab, querido wíicham!

8. Tuláakal to'on k'ek'eno' 365 K'iino', Ba'ale' le chen jela'anil in bix le usamos. Yéetel táaktal u biilankiltej le k'iino'obo' wéetel, ka bix! Ki'imak túumben ja'ab, Yaakunaj!

9. Estimado wíicham, Ti' leti'ob ts'íiboltik jump'éel ja'abil túumben brillante, Tuméen a meyajo'ob tin kuxtal ts'o'ok u iluminado le mía. Ki'imak túumben ja'ab!

10. Jump'éel túumben ja'aba' je'ex jump'éel áanalte' ti' sak; Kexi' k tsa'ayal, Múuch', Meentik le ja'aba' jach colorido yéetel jats'uts je'el u páajtal u. Ki'imak ja'aba' túumben ti' in adorable yíicham!

Deseos u ja'abil túumben utia'al u yatan

Le adorables, Jats'utsile', ka mensajes emocionales u ja'abil túumben utia'al u yatan yaan sonreír u cónyuge. Chúuns xookik!

1. Ts'o'ok u yúuchul uláak' ja'abo', Jats'uts ba'alo'ob ts'o'ok u jelpajal, chéen ba'ale' in yaakunaj ta wo'olal Chéen ku asab k'a'an. Ki'imak túumben ja'ab, in querida yatan.

2. Querida yatan, Tak ka' ta j-okech tin kuxtal, le ts'o'ok sido fugaz debido a le nojoch u ts'o'ok u sido in kuxtal yéetel tech. Brindo tumen uláak' ja'abo' u increíble compañía yéetel u yaakunaj incondicional. Ki'imak túumben ja'ab 2021!

3. Le ja'aba', Gustaría in xook in bendiciones. Ba'ale' lelo' significaría tendría u xook a ka'atéen.! Ki'imak ja'aba' túumben teechi', In yakunaj. Ti' le ja'aba' k traiga asab aventuras yéetel risas.

Ki'imak túumben ja'ab 2021 Deseos Saludos 32
Ki'imak túumben ja'ab 2021 Deseos Saludos 32

4. Tin wa'alaj le ba'ala' 365 k'iino'ob paachil, Ba'ale' ki'imak ja'aba' túumben, querida yatan!

5. Cambios ti' le kuxtala', Ba'ale' jump'éel ba'al Chúuns siendo le ti' jump'éelili' kuchil-- in deseos ti' tech. Ti' ts'íiboltik ma'alo'ob, Toj óolal, yéetel juntúul ki'ichpam, Kuxtal tuniche' ta wéetel ta tséel. Ki'imak túumben ja'ab!

6. Bejla'e', tu túumben ja'abil, miramos tak paachil ti' recuerdos cálidos. Meet lelo'oba' ts'o'ok jump'éel k'ab ti' Amal ki'ichkelem k'a'ajsaja' ba'ax ts'o'ok in meentik, querida yatan. Ki'imak túumben ja'ab.

7. Mina'an mixmáak Máax yéetel entrara ti' le túumben ja'abo', excepto u. Ki'imak ja'aba' túumben u in querida yatan!

8. Amal ja'aba', K resoluciones ti' jump'éel intento u mantener le. Le ja'aba', in chen resolución le beetik jach recuerdos wéetel. Ki'imak túumben ja'ab, In yakunaj!

9. Múuch', Ko'ox beetej 2021 le ma'alo'ob ja'abo' tak u k'iinil. Ba'ax a'al ti'., querida yatan? Ki'imak túumben ja'ab!

10. 2019 Ts'o'ok u yúuchul, Ka 2021 k pa'ta'al. Ma' je'el in pa'atik sonar ti' u láak' 50 túumben ja'abo'ob yéetel tech yéetel le ti' jump'éelili' kuchil-emoción. Ki'imak ja'aba' túumben ti' in ki'ichpam watan.

Deseos u ja'abil túumben utia'al u yaal

1. K ch'i'ibalil le juntúul jardín, Kux tuun teech, In yakunaj, Le le ki'ichpam nikte'o'. Ki'imak túumben ja'ab, in maravillosa waal!

2. Ma' Yanchaj jump'éel chéen súutuko' ku ma' k hayamos sentido orgullosos ti' teechi', in querida waal. K pa'atik u toj ka' beetik k wu'uyik orgullosos 2021. Ki'imak túumben ja'ab!

3. In querida waal, Ma' importa le ts'o'oka'an a, Mantats' serás le don u yuum túuxtik To'one' tak ka'an.. Ti' leti'ob ts'íiboltik jump'éel ki'ichkelem ja'aba' tumen delante. Ki'imak túumben ja'ab!

4. Le ja'aba', Kexi' ka a wayak yéetel esperanzas cobran kuxtal. U cumplas a ambiciones yéetel logren ku desees. Ki'imak túumben ja'ab, querida waal!

5. K ch'i'ibalil Ma'atech estaría completa ma' ta. Meent a taasik ki'imak óolil ti' k vidas, ka k pa'atik ti' le ja'aba', Je'el u béeytal u taasik tanta ki'imak óolil ti' le ts'íiba' utia'al. Ki'imak túumben ja'ab!

Ki'imak ja'aba' túumben Animación Divertida
Ki'imak ja'aba' túumben Animación Divertida

6. K ki'ichpam waal – yuum mentej súutulo'ob jaajil a wayak le ja'aba'. Ki'imak túumben ja'ab!

7. A che'ej le utia'al ba'ax kaja'ano– k pa'atik 2021 Teech lela' ma'alob. Ki'imak ja'aba' túumben u k querida waal.

8. Ma' sabíamos u jats'uts u páajtal u le yaakunaj tak ka a tuvimos. Ma' a j-ts'íiboltaj mixba'al asab u ma'alo'ob ti' k'intaj. Ki'imak túumben ja'ab, querida waal.

9. Ti' le ja'aba' a traiga calidez, Yaakunaj, yéetel sáasil yo'osal u yáantikech le positividad. Ki'imak túumben ja'ab.

10. Ti' j-ts'íiboltaj jump'éel jach ki'imak u yóol ja'aba' túumben, le sáasilo' k sáasil, k waal!

Deseos u ja'abil túumben utia'al El paal

1. Wilech ch'íijil ti' jump'éel empático, K'a'am, máak na'at ku beetik in ba'al menos ba'ax ku yu'ubikuba. Kexi' ka ja'abo' os taasej ki'imak óolil yéetel yaakunaj. Ki'imak túumben ja'ab, querido paal.

Ki'imak ja'aba' túumben peek' jats'utsile'
Ki'imak ja'aba' túumben peek' jats'utsile'

2. Mix dudé ti' u fueras capaz u in kaxtik ba'ax Táak a. ts'o'ok ti' tuláakele', teech in waal. Ki'imak túumben ja'ab, Chan!

3. Yuumbo'otik u ma'alo'ob paal ka meentik in u utsil yuum ba'ax je'el u. Kin ts'íiboltik yaakunaj yéetel k'intaj ti' le láak' ja'abo'. Ki'imak ja'aba' túumben in querido paal!

4. Bey yúumo'ob, Táan k seguros ti' u tech crecerá utia'al juntúul sabio, Respetuoso, yéetel le máako' atento. Le ba'ala' a ts'íiboltik jump'éel ki'imak ja'aba' túumben.

5. Ma' importa le ts'o'oka'an a, Mantats' serás in chan paal, ka Mantats' desearé asab teechi'. Ki'imak túumben ja'ab!

6. Amado paal, Meet u ts'áaik beyo' u k vidas yéetel k Meet u meentik asab ki'imaktal u yóolo'ob. K pa'atik ti' le túumben ja'aba' a traiga le k'iino' je'el xano' bin yano'ob toj óolal! Ki'imak túumben ja'ab!

7. Brindo tumen le máako' k óol u yaantal ti' k vidas! Ki'imak túumben ja'ab, Paal!

8. Mina'an ba'al u j-ts'íiboltaj más u yil u sonrisa u beeta'al asab amplia yéetel Amal ja'aba' ku yúuchul. Ki'imak ja'aba' túumben k waal!

Wilo'obe' xan: Ki'imak Navidad yéetel ki'imak ja'aba' túumben 2021

9. Sáansamal damos óolal ti' Jaajal K'uj tumen ts'aik to'on juntúul paal jach brillante yéetel jats'uts bey Teeche'. Ma' ti' j-ts'íiboltaj mixba'al asab u asab. Ki'imak túumben ja'ab!

10. K pa'atik 2021 Taas inmensa ki'imak óolil yéetel prosperidad. Ki'imak ja'aba' túumben k querido paal.

Deseos ka mensajes ja'aba' túumben utia'al etail

Ma' leti' jump'éel celebración tak ka hayas deseado a seres queridos yéetel nats'tak beyo' – waye' yaan yaan encantadores deseos ja'aba' túumben etail yéetel láak'o'ob ba'ax yaan u u k'iin bixake' asab brillante.

1. In encuentro afortunado u yantalto'on lelo'oba' ts'o'ok u in ch'i'ibalil apoyando in a lo largo de in altibajos ti' le ja'ab máano'. Kexi' ka Mantats' kula'anone' ti' le uno utia'al u láak', utia'al u ja'ab venideros! Ki'imak túumben ja'ab!

2. Le ja'aba', Táan in pixam tuméen tuláakal Te'exe' tumen yaantal tin tséel pakteche' kin tu necesitaba. Leti' kin pa'atik/le jeelo' kin pa'atik 2021 Taas u jujuntúulal to'on óolil yéetel óolajil ba'ax k kaxtik. Ki'imak túumben ja'ab!

3. Yaan in increíble ch'i'ibalil, Yuumbo'otik le ya'ab divertidos (yéetel jump'íit vergonzoso) recuerdos compartimos. Mantengamos le tradición ti' le láak' ja'abo' yéetel ya'ab más. Ki'imak túumben ja'ab!

4. Ka' jo'op' Kexi' yéetel ansias le túumben ja'abo', Kin tukultik ti' le invaluable siibal in ch'i'ibalil u ts'áaik teen: le don le yaakunaj. Ts'o'ok je'el u kula'anone' naats'il wa náach, Mantats' táan a tin puksi'ik'al. Ki'imak túumben ja'ab.

Ki'imak túumben ja'ab 2021 Gifs
Ki'imak túumben ja'ab 2021 Gifs

5. Le familias ku bey le ch'ujuk; Ch'ujuk, yéetel Jayp'éel nueces! Ki'imak ja'aba' túumben ti' in ki'ichpam, baatsil increíble!

6. Ka paktaj tak paachil ti' tuláakal in recuerdos pasados ti' le ja'aba', Kin wilik u tuláakal in recuerdos asab ki'imaktal u yóolo'ob a incluyen, In ch'ujuk ch'ujuk ch'i'ibalil. Ki'imak túumben ja'ab.

7. Táan in jach agradecida u yaantal rodeado tanto yaakunaj yéetel calidez Sáansamal. Níib óolal, In ch'ujuk ch'ujuk ch'i'ibalil, Tuméen yáanta'al in ti' tuláakal. Kexi' ka ja'abo' os traiga ki'imak óolil yéetel toj óolal. Ki'imak túumben ja'ab.

Wilik u xan: Ki'imak túumben ja'ab 2021 Memes

8. Utia'al u jump'éel ch'i'ibalil úuchij seen múuch', Táan k seguros u chan jump'éel na Jun múuch' k'a'am! Ki'imak ja'aba' túumben ti' in alegre, Valiente, yéetel jump'éel ch'i'ibalil increíble.

9. Jump'éel túumben ja'aba' u k'áat u ya'al túumben recuerdos, ka ma' je'el in pa'atik utia'al u meentik yaan recuerdos increíbles yéetel in máak favorita! Ki'imak ja'aba' túumben teechi'!

10. Kexi' yéetel ansias le túumben ja'abo', Ba'ale' ma' in wa'alike' debamos meentik mix resolución ja'aba' túumben, Tuméen ts'o'ok chan perfectos! Ki'imak túumben ja'ab!

11. Leti' jump'éel túumben ja'aba' Chuup yéetel posibilidades, yéetel in emocionado u comenzar le náachil yéetel in utsil máak tin tséel. Ki'imak ja'aba' túumben teechi', in querida ch'i'ibalil.

Ka'anaj 100+ Ki'imak ja'aba' túumben GIF 2021 tu Resolución Divertida

12. Jump'éel ch'i'ibalil cha'ano'bo' juntas, permanecen múuch'! Ki'imak ja'aba' túumben u in ki'ichpam ch'i'ibalil!

13. Ts'íiboltik ka 12 wi'inal éxito, 52 semanas che'ej, 365 K'iino'ob diversión, 8760 horas ki'imak óolil, 525600 minutos ma'alo'ob ti' k'intaj yéetel 31536000 segundos toj óolal.

14. Ki'imak túumben ja'ab. Tuméen yaantal jump'éel túumben comienzo ti' le atracón, Yuk'ik, ka aflojando!

15. Le ja'aba', Kexi' ka, In etail. In iich, in núup, káajsik kanik bix k'aax u ma'alo'ob etail k'abil. In encantan le regalos. Ki'imak túumben ja'ab, Láak'!

16. Le etail le bey eek'o'obo– páajtal u ma' le wilik, Ba'ale' Mantats' táan a kanantikech. Yuumbo'otik u in Eek'e' favorita. Ki'imak ja'aba' túumben teechi'!

Wilik u xan : Ki'imak túumben ja'ab 2021 Bendiciones

17. Yuumbo'otik meentik in kuxtal bey miserable yo'olal miserable wéetel. Esperemos u láak' ja'abo' u balancee utia'al ka'atúul! Ki'imak túumben ja'ab!

18. K'ajóolt a ts'o'ok u sido jump'éel xook magistral ti' amistad. Tuméen ya'ab, ya'abkach ja'abo'ob asab ti' le vínculo. Ki'imak túumben ja'ab, Láak'.

19. Táan in emocionado u meentik túumben planes yéetel túumben recuerdos wéetel. Ki'imak ja'aba' túumben in ma'alo'ob etail yéetel pixan gemela!

20. Táan época le ja'abo' le perfecta utia'al u máan k'iinil calidad yéetel a etail, yo'olal, Etail, Ko'ox meentik recuerdos atesoraremos utia'al Mantats'! Ki'imak túumben ja'ab!

Ki'imak ja'aba' túumben Jats'utsile' 2021

21. Amal ja'abil juramos meentik ejercicio múuch'. Le ja'aba', Kexi' u tin láajaj! Ki'imak túumben ja'ab!

22. Wa Yaan máax máax in gustaría quejar in ti' le ja'aba' anterior utia'al u, serías teech. Ya'abkach ja'ab asab bey le – ki'imak ja'aba' túumben, In etail. In iich, in núup!

Ki'imak túumben ja'ab 2021 Bendiciones 546
Ki'imak túumben ja'ab 2021 Bendiciones 546

23. Tuméen le pigging out, jaanal jach, Jach yuk'ik, ka tu ya'alaj u chúunk'in. Ki'imak ja'aba' túumben ti' in ma'alo'ob etail.

24. Meet u meentik ti' le ja'aba' le asab memorable in kuxtal, ka utia'al lelo', Mantats' taan pixam. Ki'imak túumben ja'ab.

Wilik u xan: Resolución ja'aba' túumben 2021

Ti' cotizaciones ja'aba' túumben

Táan a citas ja'aba' túumben ki'imak ti' pondrá ti' le noj k óol festivo. Te'ela' yaan yaan jach, Taam, ka increíbles citas u ja'abil túumben yo'osal etail yéetel láak'o'ob.

1. "Ba'ax a talamilo'ob duren seen bey le resoluciones ja'aba' túumben." Joey Adams

2."Saludos jump'éel túumben ja'aba' yéetel uláak' oportunidad utia'al u k ment ma'alob." Oprah Winfrey

3. "Jump'éel ba'al yéetel paakat yéetel seen frecuencia ti' le pasado jach u páajtal k ts'aik u paache' utia'al descubrir ti' le futuro ku k ts'o'ok p'áatik xma'". Michael Cibeuko

4. "Ma'atech teech jach nojoch máaktal utia'al establecer uláak' meta wa utia'al náay jump'éel túumben weenel." C.s. Lewis

5. "Lela' jump'éel túumben ja'aba'. Jump'éel túumben comienzo. Yéetel ba'alo'ob cambiarán." Taylor Swift

6. "U jump'éel túumben ja'aba' ma' jach u debamos yaantal jump'éel túumben ja'aba'. Jach K'a'abet k yaantal jump'éel túumben pixan." G.k. Chesterton

7. "Le k'aak'as noticia jach ti' le xik'nal. Le ma'alo'ob noticia jach teech le piloto." Michael Altshuler

8. "Kex máak u k'a' ka meentik jump'éel túumben comienzo, Je'el máak je'el káajsik ichil bejla'e' ka meentik jump'éel túumben tu Xul. Carl Bard

9. "Le túumben ja'abo' táan tu taan To'one', Bey juntúul capítulo jump'éel áanalte', Pa'atik u escrito. Je'el u páajtal k wáantik ts'íibtik le k'ajláayo' estableciendo metas". Melody Beattie

Ki'imak túumben ja'ab 2021 Máak máak Saludos

10. "Ba'ax le túumben ja'abo' a traiga dependerá ya'ab u ku taasik ti' le ja'aba' túumben". Vern McLellan

11. "Naats'al u le ja'abo' túumben yéetel le determinación u kaxtik le kúuchil meyajo'ob yaan ocultas ti' Amal túumben k'iin." Michael Josephson

12. "Abriremos le áanalte'o'. U páginas táan ti' sak. Ko'ox ts'áik ti' leti'ob t'aano'ob to'on mismos. Le áanalte'o' u k'aaba' Oportunidad yéetel u yáax capítulo le u k'iin u ja'abil túumben." Edith Lovejoy Pierce