Blwyddyn Newydd Dda 2021

Dathlwyd y Flwyddyn Newydd ar 1af Ionawr sy'n ddechrau blwyddyn newydd. Dyma'r amser, pan rydyn ni i gyd eisiau dechrau ar nodyn da. Argymhellir gyda llawer o hoffter ac egni ym mhob man ledled y byd. Mae'n un o'r achlysuron mwyaf disgwyliedig ac mae'n cael ei ddathlu ledled y byd. Mae llawer o bobl yn gwneud dymuniadau blwyddyn newydd dda gyda chymorth delweddau a chardiau cyfarch. Gan ddymuno i chi a Blwyddyn Newydd Dda 2021 yn llawn hapusrwydd a llwyddiant.

Blwyddyn Newydd Dda

blwyddyn Newydd Dda

Blwyddyn Newydd Dda 2021

Cardiau Blwyddyn Newydd yn bendant yw'r opsiwn gwasgariad mwyaf eang i bawb ddymuno i'w agosaf ac agosaf at filltiroedd neu ddinasoedd. Gallwch symud ymlaen a chynnig a Cyfarchion Blwyddyn Newydd Dda ynghyd â sori. Anfonwch gyfarchion ar gyfryngau cymdeithasol neu ddull whatsapp o fynegi Cyfarchion Blwyddyn Newydd, sy'n cynnwys dymuniadau pobl o roi genedigaeth i ddechrau gwych ar ddechrau'r flwyddyn.

Gan eich bod chi'n dathlu blwyddyn arall, mae'n rhaid i chi ymrwymo i'ch nodau os ydych chi am eu cyflawni. Efallai y bydd rhai tasgau wedi'u cynllunio ar gyfer y Flwyddyn Newydd 2019, bod yn llym i Blwyddyn Newydd 2021 nodau. 'Ch jyst angen i chi fod yn graff am unrhyw un o hyn, and don’t establish a goal that’s too large for you. Take tiny adjustments, gweithredoedd bach neu frathiadau felly rydych chi o leiaf yn eithaf sicr y byddwch chi'n cyflawni'r amcan nesaf. Gan ddymuno i chi a'ch teulu a'ch ffrindiau a Blwyddyn Newydd Dda 2021.

Blwyddyn Newydd yw hoff wyliau pawb. Mae'r Flwyddyn Newydd yn bendant yn foment gyffrous. Dyma'r amser delfrydol i roi'r newidiadau angenrheidiol ar waith i gael y gorau o'ch busnes ac yn y pen draw cynyddu cynhyrchiant. Dathlwch blwyddyn Newydd Dda gyda rhannu bwydydd a dillad i bobl dlawd.

SMS Blwyddyn Newydd Dda

Blwyddyn Newydd Dda 2021 Delweddau Cyfarchion Dymuniadau 01

Bydd anfon yn ei gwneud yn bosibl ichi anghofio'ch holl ddrwgdeimlad a dod â heddwch a chytgord mewn perthnasoedd yn ogystal ag mewn cymdeithas. Yn y we gwelir bod India'r Flwyddyn Newydd ymhlith y pynciau mwyaf poblogaidd wrth i dir India ddarparu ystod eang o wahanol dymhorau felly mae'n gwneud i fwy o bobl o bob cwr o'r byd ddod i India i ddathlu eu blwyddyn newydd a darparu'r blwyddyn newydd yn ddechrau y gallant ei gofio am bob un o'r flwyddyn.

Blwyddyn Newydd Dda Negeseuon

 • Boed i dduw'r flwyddyn newydd hon roi pum peth i chi;
  Haul, i'ch cynhesu,
  Lleuad i'ch swyno,
  Angel i'ch amddiffyn,
  Gwir gariad, i ofalu amdanoch chi,
  Ffrind, i wrando arnoch chi!!
 • Boed i ysbryd tymor y Flwyddyn Newydd lenwi'ch calon â thawelwch a heddwch. Yn dymuno blwyddyn newydd dda i chi!
 • Fy nymuniadau mwyaf calonog am flwyddyn newydd fawreddog.
  Boed i Dduw eich bendithio. Yn dymuno blwyddyn newydd hapus iawn i chi………………………………sms blwyddyn newydd hapus orau i ffrindiau
 • Boed i dduw roi steil ichi drawsnewid eich breuddwyd yn realiti yn y flwyddyn newydd hon. Dymuno blwyddyn newydd dda i chi.
 • Gobeithio y bydd eich bywyd yn llawn syndod a llawenydd yn y flwyddyn newydd sydd ar fin dechrau. Boed i chi gael eich bendithio â phopeth rydych chi ei eisiau mewn bywyd.
 • Wave ffarwel i'r hen a chofleidio'r newydd gyda gobaith llawn, breuddwyd ac uchelgais. Gan ddymuno blwyddyn newydd dda i chi yn llawn hapusrwydd!
 • Boed i'r flwyddyn newydd hon ddod â llawer o lawenydd a hwyl i chi. Boed i chi ddod o hyd i heddwch, cariad a llwyddiant. Anfon fy nymuniad blwyddyn newydd fwyaf calonog i chi!
 • Cofiwch yr holl atgofion da rydych chi wedi'u gwneud a gwyddoch y bydd eich bywyd mor llawn o ryfeddodau yn y flwyddyn i ddod. Blwyddyn Newydd Dda 2021!
 • Boed i'r Flwyddyn Newydd ddod â hapusrwydd i chi, heddwch, a ffyniant. Gan ddymuno llawenydd i chi 2021!
 • Mae blwyddyn ryfeddol arall yn mynd i ddod i ben. Ond peidiwch â phoeni, mae un flwyddyn arall ar y ffordd i addurno'ch bywyd gyda lliwiau diderfyn o lawenydd!
 • Y cyfeillgarwch gorau yw'r rhai nad ydyn nhw'n diflannu waeth beth. Maen nhw'n heneiddio ac yn gwneud bywyd yn werth ei fyw pan fydd pethau'n mynd o chwith. Diolch, cymar am bopeth. Cael blwyddyn newydd fendigedig!
 • Boed i'r flwyddyn newydd ddod â'r holl bethau da mewn bywyd rydych chi wir yn eu haeddu. Cawsoch flwyddyn anhygoel yn barod ac rydych chi'n mynd i gael blwyddyn fwy rhyfeddol arall!
 • Mae eich presenoldeb yn fy mywyd fel drws agored sy'n croesawu hapusrwydd a llawenydd yn helaeth. Nid wyf erioed wedi teimlo mor fyw o'r blaen. Blwyddyn Newydd Dda 2021!

Dymuniadau Blwyddyn Newydd Dda

Blwyddyn Newydd Dda Blwyddyn ychen 2021 Doniol
Blwyddyn Newydd Dda Blwyddyn ychen 2021 Doniol

Dyma'r cyntaf o Ionawr ac yn fy nheulu mae'n draddodiad ein bod ni'n cymryd ychydig o amser ac yn adlewyrchu'r hyn a ddigwyddodd y llynedd a'r hyn rydyn ni'n ei gynllunio neu'n ei ddisgwyl ar gyfer y flwyddyn galendr nesaf.

Ni fydd bywyd byth yn berffaith, ond a ddylech chi weithio'n galed, bydd gennych lai o edifeirwch. Felly os yw'n well gennych arsylwi ar y ffordd y bydd eich bywyd yn troi allan, edrychwch yn anodd ar sut rydych chi'n byw yn y rhannau llai anweledig o'ch bywyd. Trwy greu'r ddelwedd gywir neu feddwl o'r hyn yr ydych am ei gyflawni yn eich bywyd, mae gan y meddwl neu'r ddelwedd honno'r gallu i gynhyrchu'r amgylchiad neu'r canlyniad addas rydych chi'n penderfynu ei amlygu.

 

Dymuniadau Breuddwydion Blwyddyn Newydd Dda

Mae bywyd yn llawn miliynau o ffyrch yn y stryd neu'r moroedd mawr. Mae bywyd gogoneddus yn cynnwys difetha atyniad copaon anghysbell nod eich bywyd wrth symud ymlaen i roi troed sengl yn wynebu'r llall ar ffordd bywyd bob dydd. Dathlwch gyda Blwyddyn Newydd Dda Cadarnhaol Ysgogiadol. Mae eich meddwl wedi dod yn rym mwyaf pwerus sydd gennych chi.

 • Gan ddymuno am flwyddyn yn llawn chwerthin, llwyddiant, a heddwch fy annwyl gydweithwyr. Boed i Dduw fendithio pob un ohonom a'n teuluoedd. Blwyddyn Newydd Dda.
 • Mai y flwyddyn 2021 dechreuwch o'r newydd, dyheadau newydd, a llwyddiannau ysbrydoledig. Cerddwch gyda gras a chyflawni uchelfannau!
 • Bydded i'r 12 misoedd y flwyddyn newydd fod yn llawn cyflawniadau newydd i chi. Boed i'r dyddiau gael eu llenwi â hapusrwydd tragwyddol i chi a'ch teulu!
 • Newydd yw'r flwyddyn, newydd yw'r gobeithion, newydd yw'r penderfyniad, newydd yw'r ysbrydion, a newydd yw fy nymuniadau cynnes i chi yn unig. Cael Blwyddyn Newydd addawol a boddhaus!
 • HOPES Ffres, CYNLLUNIAU Ffres, EFFORTS Ffres, TEIMLADAU Ffres, PWYLLGOR Ffres. Croeso 2021 gydag ATTITUDE ffres. Blwyddyn Newydd Dda.
 • Gobeithio mai’r flwyddyn newydd fydd blwyddyn orau eich bywyd. Boed i'ch breuddwydion i gyd gael eu gwireddu a'ch holl obeithion!

Cyfarchion Blwyddyn Newydd

Blwyddyn Newydd Dda 2021 mae ganddo ei werth ei hun ym mywyd pawb. Blwyddyn Newydd 2021 yn sicr ymhlith y digwyddiadau enwocaf ar y blaned. Os ydych chi'n dymuno gwneud blwyddyn newydd yna dylech chi gael digon o gasgliadau am y flwyddyn newydd cyn y flwyddyn lawen 2021. Mae'r Dymuniadau'r Flwyddyn Newydd yw bod yn hapus a gwneud eraill yn hapus hefyd.

Cofleidiwch y flwyddyn newydd gyda phersbectif gwych mewn bywyd. Gan ddymuno'ch blwyddyn 2021 i'w lwytho'n llawn â hapusrwydd a bodlonrwydd.

 

Mae popeth am y dyfodol yn ansicr, ond mae un peth yn sicr bod Duw eisoes wedi cynllunio ein holl feddrodau, mae'n rhaid i ni ymddiried ynddo heddiw, Dymunaf yn fawr yfory hardd i chi a'ch teulu. Blwyddyn Newydd Dda 2021!

Allan gyda'r hen, i mewn gyda'r newydd! Mai y flwyddyn 2021 dewch â syrpréis hyfryd a phob lwc i chi!

Cyfarchion Blwyddyn Newydd Dda I Boss
Cyfarchion Blwyddyn Newydd Dda 2021

Gelwir y Flwyddyn Newydd yn ŵyl yn ystod y sector ni waeth beth yw'r cast, crefydd neu elfennau unigryw amrywiol. Mae'n cael ei dathlu fel gŵyl ledled y byd waeth beth yw'r cast, crefydd neu amryw o ffactorau eraill. Mae'r Blwyddyn Newydd Dda 2021 wedi dod yn ddiwrnod mwyaf disgwyliedig y flwyddyn sy'n cael ei ganmol yr holl ffordd yr ochr arall i'r byd gyda phwer a chyffro rhyfeddol.

 • Mae'n amser addurno'ch bywyd gyda'r lliwiau y mae'r flwyddyn newydd hon wedi dod â chi i chi. Boed i'ch bywyd ddisgleirio yn fwy disglair na mil o sêr mellt!
 • Boed i lawenydd y flwyddyn newydd bara am byth yn eich bywyd. Boed i chi ddod o hyd i'r golau sy'n eich tywys tuag at eich cyrchfan a ddymunir. Blwyddyn Newydd Dda!
 • Mae blwyddyn newydd fel llyfr gwag. Mae'r gorlan yn eich dwylo chi. Dyma'ch cyfle i ysgrifennu stori hyfryd i chi'ch hun. Blwyddyn Newydd Dda.
 • Fe ddaethoch chi i mewn i fy mywyd i roi diwedd ar fy holl ddioddefiadau ac amseroedd gwael. Heddiw, Rwy'n hapusach na'r dyn hapusaf yn y byd. Blwyddyn newydd dda darling!
 • Blwyddyn Newydd Dda! Rwy'n gobeithio y bydd eich holl freuddwydion yn cael eu gwireddu 2021 - ymlaen ac i fyny!
 • Mae Blwyddyn Newydd fel llyfr gwag, ac mae'r gorlan yn eich dwylo chi. Dyma'ch cyfle i ysgrifennu stori hyfryd i chi'ch hun. Blwyddyn Newydd Dda.
 • Boed i'r Flwyddyn Newydd ddechrau gyda llawenydd ffres a bywyd wedi'i lenwi â heddwch. Boed i chi gael cynhesrwydd a chyd-berthnasedd a ffyniant hefyd. Blwyddyn Newydd Dda!
 • Heb os, chi yw'r bod dynol gorau i mi ei gyfarfod erioed mewn bywyd. Mae cymaint o bethau i'w dysgu gennych chi. Gan ddymuno blwyddyn fendigedig i chi o'ch blaen!

 

Bendithion Blwyddyn Newydd Dda

Blwyddyn Newydd Dda 2021 Delweddau Cyfarchion Dymuniadau 20
Blwyddyn Newydd Dda 2021 Delweddau Cyfarchion Dymuniadau 20

Efallai y bydd y flwyddyn newydd yn ddathliad i ffrindiau. Felly, mae'n arbennig iawn i bawb. Yn dymuno blwyddyn newydd hapus iawn i chi!

Cymerwch amser i ddewis a dewis y gorau un Delweddau Blwyddyn Newydd Dda, a gweld aelodau'ch teulu'n gwenu ac yn coleddu'r anrheg am byth. Yn yr un ffordd, mae'r anrhegion yn amrywio yn ôl grwpiau oedran hefyd. Mae anrheg blwyddyn newydd yn ddim ond un o fendithion niferus Duw. Pan mae'n ymwneud ag anrhegion blwyddyn newydd ramantus iddi yna fe ddylech chi fod yn ofalus gan fod merched yn hynod o ddewisol ynglŷn â phethau.

Bydded i'w gariad fendithio'ch tŷ. Lle mae yna mae yna fywyd. Mae fy nghariad tuag atoch chi wedi aros yn wir ac yn ffres am weddill fy oes.

Mae pawb yn dathlu Cyfarchion y Flwyddyn Newydd gyda'u hanwyliaid a'u ffrindiau. Mae'r Flwyddyn Newydd yn cael ei dathlu ledled y byd. Gyda llawer iawn o gariad, dymuno Blwyddyn Newydd Dda i chi.

Gan ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i chi gyda'r gobaith y cewch lawer o fendithion yn y flwyddyn i ddod.

Boed i'r flwyddyn sydd i ddod gael ei gogoneddu gymaint ag y dymunwch iddi fod. Gwnewch eleni yn fwy cofiadwy nag erioed trwy gyflawni eich holl nodau. Cael blwyddyn newydd ddiogel a hapus.

Nid oes a wnelo bywyd â meddiant; mae'n ymwneud â gwerthfawrogiad. Gobeithion a dyheadau newydd. Blwyddyn Newydd Dda!

Mae blwyddyn arall wedi mynd heibio, mae blwyddyn arall wedi dod. Dymunaf ichi hynny, gyda phob blwyddyn, rydych chi'n cyflawni'ch holl freuddwydion. Boed i Dduw arllwys cariad a gofal arnoch chi. Blwyddyn Newydd Dda.

Blwyddyn Newydd Dda 2021 Fireworks Cover Photo
Blwyddyn Newydd Dda 2021 Fireworks Cover Photo

Mae bywyd eisoes yn llawn o bethau da. Mae'n rhaid i chi roi'r gorau i gwyno a bod ychydig yn fwy optimistaidd. Mwynhewch y flwyddyn newydd hon gyda gwydr hanner-llawn o fodca!

Boed i'ch holl broblemau ddiflannu cyn gynted ag y bydd adduned eich blwyddyn newydd yn ei wneud bob blwyddyn. Rwy'n dymuno blwyddyn newydd dda i chi sy'n llawn hapusrwydd!

Mae bywyd wedi fy nysgu, waeth beth rydych chi'n ei ddweud a pha mor galed rydych chi'n ceisio; ni allwch fyth atal rhai pobl rhag gwneud addunedau blwyddyn newydd wirion! Blwyddyn Newydd Dda!

Mae blynyddoedd newydd yn dod â llawer o broblemau newydd i chi. Ond y peth da yw, maent fel arfer yn para cyhyd â'ch adduned blwyddyn newydd. Blwyddyn Newydd Dda!

Rydych chi'n mynd i gael eich llwytho â llawer o Negeseuon Blwyddyn Newydd gan ffrindiau a pherthnasau. A allai’r flwyddyn newydd gynnig hanfod o ddyfarniad cadarn ichi fel na fyddwch byth yn gwneud penderfyniadau eto. Yn dymuno blwyddyn galendr newydd hapus iawn i chi.

 

Dadlwythwch Gifs Blwyddyn Newydd Dda:

Delwedd Gif Blwyddyn Newydd Dda 21
Blwyddyn Newydd Dda 2021 Gifs

Blwyddyn newydd dda ieithoedd gwahanol

Gwlad Iaith Cyfieithwyd
Sut i ddweud blwyddyn newydd dda yn Tsieinëeg blwyddyn Newydd Dda Xin nian yu kuai
blwyddyn newydd hapus yn Sbaeneg Blwyddyn Newydd Dda
blwyddyn newydd hapus yn Japaneaidd Blwyddyn Newydd Dda Akemashite omedetō gozaimasu
blwyddyn newydd hapus yn Hebraeg Blwyddyn Newydd Dda Shana Tova
blwyddyn newydd hapus yn Almaeneg Blwyddyn Newydd Dda
blwyddyn newydd dda yn Corea Pob dymuniad da am Flwyddyn Newydd Dda Saehae cors manh-i bad-euseyo
blwyddyn newydd dda yn Fietnam Blwyddyn Newydd Dda
blynyddoedd newydd hapus Hawaiian Blwyddyn Newydd Dda
blwyddyn newydd hapus yn Eidaleg Blwyddyn Newydd Dda
blwyddyn newydd dda yn Ffrangeg Blwyddyn Newydd Dda
blwyddyn newydd dda yn Hindi Blwyddyn Newydd Dda Naya saal mubaarak ho
blwyddyn newydd dda yn Tamil Blwyddyn Newydd Dda Puttāṇṭu vāḻttukkaḷ
Blwyddyn Newydd Dda 2021 Delweddau Cyfarchion Dymuniadau
Blwyddyn Newydd Dda 2021 Delweddau Cyfarchion Dymuniadau

Blwyddyn newydd dda ym mhob iaith gwlad

Dyfyniadau Blwyddyn Newydd Dda

Cofleidiwch y flwyddyn newydd gyda phersbectif gwych mewn bywyd. Gan ddymuno'ch blwyddyn 2021 i'w lwytho'n llawn â hapusrwydd a bodlonrwydd.

Mae popeth am y dyfodol yn ansicr, ond mae un peth yn sicr bod Duw eisoes wedi cynllunio ein holl feddrodau, mae'n rhaid i ni ymddiried ynddo heddiw, Dymunaf yn fawr yfory hardd i chi a'ch teulu. Blwyddyn Newydd Dda 2021!

Dymunaf fod eich 2021 yn cael ei lenwi â'r addewid o ewfforig yfory. Arhoswch yn fendigedig a chael Blwyddyn Newydd Dda!

Allan gyda'r hen, i mewn gyda'r newydd! Mai y flwyddyn 2021 dewch â syrpréis hyfryd a phob lwc i chi!

Blwyddyn Newydd Dda 2021 Dymuniadau Delweddau
Blwyddyn Newydd Dda 2021 Dymuniadau Delweddau

Anfon fy mharch ac edmygedd uchaf at fy nghydweithwyr ar y Flwyddyn Newydd hon. Boed i'ch blwyddyn gael ei llenwi â dim byd ond llwyddiant a llawenydd.

Boed i'r flwyddyn sydd i ddod ddod â ffrwythlondeb i bob gwaith caled o'ch gwaith chi. Blwyddyn Newydd Dda, fy hoff gydweithiwr. Cael gwyliau gwych.

Ni fyddai fy ngweithle mor llawn o hwyl a mwynhad pe na baech yn gydweithiwr i mi. Rwy'n teimlo'n lwcus trwy'r amser. Blwyddyn Newydd Dda!

Gobeithio y byddwch chi'n troi pob cyfle yn llwyddiant yn y flwyddyn i ddod. Cadwch eich hun yn barod am bopeth. Byddwch bob amser yn cael fy nghefnogaeth lawn. Blwyddyn Newydd Dda!

Mae yna nifer o ffyrdd i ddathlu blwyddyn galendr newydd. Mae sawl peth y mae pobl yn eu gwneud yn y flwyddyn galendr newydd. Ar ddiwedd mis Rhagfyr, mae pawb yn gyffrous am y flwyddyn galendr newydd sy'n agosáu, ond peidiwch ag anghofio rhannu Dyfyniadau Blwyddyn Newydd Dda.

https://www.youtube.com/watch?v = K4sStE7zrOQ

Dymuniadau a Negeseuon Blwyddyn Newydd i Ffrindiau a Theulu

Nid yw ond yn deg ein bod yn ffarwelio â degawd â chlec, a gall y negeseuon a'r dymuniadau Blwyddyn Newydd hyn eich helpu i wneud yn union hynny.

Dymuniadau Blwyddyn Newydd i'w Gŵr

Bydd y negeseuon Blwyddyn Newydd hyn i'ch gŵr yn sicr o wneud i'ch hanner gwell gwenu!

1. Gwr annwyl, rydych chi wedi'i wneud 2020 mor arbennig i mi - dyma addewid y byddaf yn ei wneud 2021 arbennig i chi. Blwyddyn Newydd Dda, fy nghariad.

2. As we step into another year, I would like to thank you for being such an important part of my life. I will always be grateful to you, and I cannot wait to see what’s in store for us next year! Blwyddyn Newydd Dda, dear husband!

3. Here’s wishing a Happy New Year to the man who brings nothing but sunshine into my life.

4. A family like ours is full of happiness and joy every year, and may 2021 be another year of the same. Blwyddyn Newydd Dda, fy nghariad!

Blwyddyn Newydd Dda 2021 Cyfarchion
Blwyddyn Newydd Dda 2021 Cyfarchion

5. My husband, my best friend, my constant support – this year, I hope you get all the blessings you deserve. Blwyddyn Newydd Dda 2021!

6. As I look forward to the new year, I think about all the memories and moments you have gifted me. I hope 2021 is filled with many, many more. Happy New Year to my loving husband!

7. The best part about making New Year resolutions is breaking those New Year resolutions, and there is no one I would do that with but you. Blwyddyn Newydd Dda, dear husband!

8. We all get the same 365 dyddiau, but the only difference is how we use them. Looking forward to using those days with you, and how! Blwyddyn Newydd Dda, cariad!

9. Gwr annwyl, I wish you a bright new year, because your presence in my life has brightened up mine. Blwyddyn Newydd Dda!

10. Mae blwyddyn newydd fel llyfr gwag; I hope we can, together, make this year as colourful and beautiful as can be. Happy New Year to my lovely husband!

New Year Wishes for Wife

These adorable, funny, and emotional New Year messages for your wife will make your spouse smile. Read on!

1. Mae blwyddyn arall wedi mynd heibio, so many things have changed – but my love for you only grows stronger. Blwyddyn Newydd Dda, my darling wife.

2. Darling wife, since you came into my life, time has been fleeting because of how great my life has been with you. Here’s to another year of your amazing company and your unconditional love. Blwyddyn Newydd Dda 2021!

3. This year, I’d like to count my blessings. But that would mean I’d have to count you twice! Blwyddyn Newydd Dda i chi, fy nghariad. May this year bring us more adventures and laughter.

Blwyddyn Newydd Dda 2021 Cyfarchion Dymuniadau 32
Blwyddyn Newydd Dda 2021 Cyfarchion Dymuniadau 32

4. I said this 365 days ago, but Happy New Year, dear wife!

5. Life changes, but one thing remains the same – my wishes for you. I wish you good health, hapusrwydd, and a beautiful, comfortable life with me by your side. Blwyddyn Newydd Dda!

6. Now, in the new year, we look back upon warm memories. You’ve had a hand in every wonderful memory I’ve made, dear wife. Blwyddyn Newydd Dda.

7. There’s no one I would step into the new year with, except you. Happy New Year to my dearest wife!

8. Every year, we make resolutions in an attempt to keep them. This year, my only resolution is to make beautiful memories with you. Blwyddyn Newydd Dda, fy nghariad!

9. Together, let’s make 2021 the best year yet. What say, dear wife? Blwyddyn Newydd Dda!

10. 2019 has passed, a 2021 awaits us. I can’t wait to ring in the next 50 new years with you with the same excitement. Happy New Year to my beautiful wife.

New Year Wishes for Daughter

1. Our family is a garden, and you, my dear, are the beautiful flower. Blwyddyn Newydd Dda, my wonderful daughter!

2. There wasn’t a single moment when we haven’t felt proud of you, my darling daughter. We hope that you continue making us proud in 2021. Blwyddyn Newydd Dda!

3. My dear daughter, no matter how old you get, you will always be God’s gift sent to us from heaven. I wish you a wonderful year ahead. Blwyddyn Newydd Dda!

4. This year, I hope your dreams and hopes come to life. May you fulfil your ambitions and achieve whatever you desire. Blwyddyn Newydd Dda, dear daughter!

5. Our family would never be complete without you. You have brought joy into our lives, and we hope that this year, we can bring just as much joy in yours. Blwyddyn Newydd Dda!

Animeiddiad doniol Blwyddyn Newydd Dda
Animeiddiad doniol Blwyddyn Newydd Dda

6. To our beautiful daughter – May God make all your dreams come true this year. Blwyddyn Newydd Dda!

7. Your laughter is what we live for – we hope 2021 treats you well. Happy New Year to our dear daughter.

8. We did not know how beautiful love can be until we had you. We wish you nothing but good luck. Blwyddyn Newydd Dda, dear daughter.

9. May this year bring you warmth, cariad, and light to guide you to positivity. Blwyddyn Newydd Dda.

10. We wish you a very Happy New Year, the light of our light, our daughter!

New Year Wishes for Son

1. Watching you grow into an empathetic, strong, smart man makes me nothing short of proud. I hope this year brings you joy and love. Blwyddyn Newydd Dda, dear son.

Ci Doniol Blwyddyn Newydd Dda
Ci Doniol Blwyddyn Newydd Dda

2. I never once doubted that you were capable of getting what you want. After all, you’re my child. Blwyddyn Newydd Dda, little one!

3. Thank you for being the best son and making me the best father I could be. I wish you love and luck this coming year. Happy New Year to my dearest son!

4. As parents, we are sure that you will grow up to be a wise, respectful, and caring man. Here’s wishing you a Happy New Year.

5. No matter how old you are, you will always be my little boy, and I will always wish the best for you. Blwyddyn Newydd Dda!

6. Beloved son, you have shaped our lives and made us happier. We hope this new year brings you the same kind of happiness! Blwyddyn Newydd Dda!

7. Here’s to the man that we’re glad to have in our lives! Blwyddyn Newydd Dda, son!

8. There’s nothing we wish more than to see your smile get wider with every passing year. Happy New Year to our son!

Also see: Merry Christmas and Happy New Year 2021

9. Every day we thank God for giving us a son as bright and beautiful as you. We wish you nothing but the best. Blwyddyn Newydd Dda!

10. We hope 2021 brings you immense joy and prosperity. Happy New Year to our dear son.

New Year Wishes and Messages for Friends

It’s no celebration till you’ve wished your near and dear ones – here are some delightful New Year wishes to friends and family that will make their day brighter.

1. I find myself lucky that I’ve had my family supporting me throughout my ups and downs this past year. Here’s hoping we are always there for each other, for years to come! Blwyddyn Newydd Dda!

2. This year, I am thankful for you all for being by my side whenever I needed it. I hope 2021 brings each one of us the joy and happiness we are seeking. Blwyddyn Newydd Dda!

3. To my awesome family, thank you for the many fun (and some embarrassing) memories we share. Let’s keep that tradition going in the next year and many more. Blwyddyn Newydd Dda!

4. As I look forward to the new year, I think of the invaluable gift my family has given me – the gift of love. Whether we’re near or far, you will always be in my heart. Blwyddyn Newydd Dda.

Blwyddyn Newydd Dda 2021 Gifs
Blwyddyn Newydd Dda 2021 Gifs

5. Families are like fudge; sweet, with a few nuts! Happy New Year to my beautiful, amazing family!

6. When I look back at all my past memories of this year, I see that all my happiest memories include you, my sweet family. Blwyddyn Newydd Dda.

7. I’m so thankful that I am surrounded by so much love and warmth every day. Thank you, my sweet family, for supporting me through it all. I hope this year brings you all joy and happiness. Blwyddyn Newydd Dda.

See also: Blwyddyn Newydd Dda 2021 Memes

8. For a family that has been through so much together, we sure are one hell of a strong bunch! Happy New Year to my joyous, brave, and incredible family.

9. A new year means new memories, and I can’t wait to make some incredible memories with my favourite people! Blwyddyn Newydd Dda i chi!

10. I’m looking forward to the new year, but I don’t think we should make any new year resolutions, because we’re already perfect! Blwyddyn Newydd Dda!

11. It’s a new year full of possibilities, and I’m excited to start this journey with my best people by my side. Blwyddyn Newydd Dda i chi, my dear family.

Uchaf 100+ Blwyddyn Newydd Dda GIF 2021 mewn Datrysiad doniol

12. A family that parties together, stays together! Happy New Year to my beautiful family!

13. Wishing you 12 months of success, 52 weeks of laughter, 365 days of fun, 8760 hours of joy, 525600 minutes of good luck and 31536000 seconds of happiness.

14. Blwyddyn Newydd Dda. Here’s to having a fresh start at binge eating, boozing, and slacking off!

15. This year, I hope that you, my friend, start learning how to treat your best friend right. I love presents. Blwyddyn Newydd Dda, mate!

16. Friends are like stars – you may not see them, but they’re always watching over you. Thank you for being my favourite star. Blwyddyn Newydd Dda i chi!

See also : Blwyddyn Newydd Dda 2021 Bendithion

17. Thank you for making my life less miserable by being miserable with me. Let’s hope that the next year is rocking for both of us! Blwyddyn Newydd Dda!

18. Knowing you has been a masterclass in friendship. Here’s to many, many more years of this bond. Blwyddyn Newydd Dda, mate.

19. I’m excited to make new plans and new memories with you. Happy New Year to my best friend and soulmate!

20. This time of year is perfect to spend quality time with your friends – so, friend, let’s make memories we’ll cherish forever! Blwyddyn Newydd Dda!

Blwyddyn Newydd Dda 'n ddigrif 2021

21. Every year we vow to exercise together. This year, I hope it sticks! Blwyddyn Newydd Dda!

22. If there’s anyone I’d like to complain about the previous year to, it would be you. To many more years such as this – Happy New Year, my friend!

Blwyddyn Newydd Dda 2021 Bendithion 546
Blwyddyn Newydd Dda 2021 Bendithion 546

23. Here’s to pigging out, eating too much, drinking too much, and regretting it later. Happy New Year to my best friend.

24. You’ve made this year the most memorable one of my life, and for that, I will always be thankful. Blwyddyn Newydd Dda.

See also: Adduned Blwyddyn Newydd 2021

Best New Year Quotes

These happy new year quotes will put you in the festive mood. Here are some beautiful, profound, and amazing new year quotes for friends and family.

1. “May all your troubles last as long as your New Year’s resolutions.” ― Joey Adams

2.” Cheers to a new year and another chance for us to get it right.” ― Oprah Winfrey

3. “One thing with gazing too frequently into the past is that we may turn around to find the future has run out on us.” ― Michael Cibeuko

4. “You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” ― C.S. Lewis

5. “This is a new year. Dechreuad newydd. And things will change.” ― Taylor Swift

6. “The object of a new year is not that we should have a new year. It is that we should have a new soul.” ― G.K. Chesterton

7. “The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot.” ― Michael Altshuler

8. “Although no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending.” ― Carl Bard

9. “The new year stands before us, fel pennod mewn llyfr, aros i gael ei ysgrifennu. We can help write that story by setting goals.” ― Melody Beattie

Blwyddyn Newydd Dda 2021 Delweddau Cyfarchion Lluniau

10. “What the New Year brings to you will depend a great deal on what you bring to the New Year.” ― Vern McLellan

11. “Approach the New Year with resolve to find the opportunities hidden in each new day.” ― Michael Josephson

12. “Byddwn yn agor y llyfr. Mae ei dudalennau'n wag. Rydyn ni'n mynd i roi geiriau arnyn nhw ein hunain. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year’s Day.” ― Edith Lovejoy Pierce