قطعنامه سال نو 2021

قطعنامه سال نو خنده دار

به فکر شکل گیری قطعنامه های سال نو هستیم, به معنای قطعنامه سال جدید که در واقع ساده هستند. فقط به آنها پایبند است اما این سخت است. هر کس می تواند لیست a … ادامه مطلب