រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 ជូនពរ

Last Updated on October 20, 2020 by admin

The greater part of us are satisfied that 2021 is passed following giving us motivation and meet our dreams, An indication of Positivism i.e ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 wishes is going to develop and thousand of individuals can not simply hold up to see that the evening of 31 December. With A Few Colorful Fireworks skies look Super Awesome about the principal night of this current year. I’m Impatiently anticipating this excellent celebration on the grounds that very less celebration gave us delight.

These days, Almost every individual is on person to person communication site or is utilizing Whatsapp. So wishing them utilizing web based life or whatsapp is thing which is to be improved the situation beyond any doubt. We are giving you the accumulation of Latest Happy New Year 2021 Wishes which you can send to your each nearby individual with the end goal to make their New Year more enjoyable.

និយាយថា "សួស្តីឆ្នាំថ្មី" នៅក្នុងភាសាផ្សេងៗគ្នា

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះឬចង់ជូនពរដល់អតិថិជនអន្តរជាតិឬមិត្តភក្តិរីករាយឆ្នាំថ្មីសូមប្រើពាក្យសម្រង់សួស្តីឆ្នាំថ្មីរីករាយបំផុតមួយជាភាសាផ្សេងគ្នា.

 1. ភាសាបារាំង - រីករាយឆ្នាំថ្មី
 2. អេស្ប៉ាញ - សួស្តីឆ្នាំថ្មី!
 3. ប៉ូឡូញ - រីករាយឆ្នាំថ្មី
 4. ព័រទុយហ្គាល់ - រីករាយឆ្នាំថ្មី
 5. រុស្ស៊ី - S novym godom
 6. ហាវ៉ៃ - រីករាយឆ្នាំថ្មី
 7. អ៊ីស្លង់ - រីករាយឆ្នាំថ្មី
 8. Japanese – あけましておめでとう
 9. ចិនកុកងឺ - ស៊ីននៀនគីគីឡេ
 10. ភាសាទួរគី - រីករាយថ្ងៃកំណើត
 11. អង់គ្លេស - សួស្តីឆ្នាំថ្មី
 12. ដាណឺម៉ាក - រីករាយឆ្នាំថ្មី
 13. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី
 14. អ៊ីតាលី - សួស្តីឆ្នាំថ្មី
 15. អាឡឺម៉ង់ - រីករាយឆ្នាំថ្មី
 16. ហូឡង់ - រីករាយឆ្នាំថ្មី
 17. អង់គ្លេស - សួស្តីឆ្នាំថ្មី
 18. ន័រវេស - រីករាយឆ្នាំថ្មី

រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 wishes

 • May this new year all your dreams turn into reality and all your efforts into great achievements. ― Happy New Year Wishes 2021

 • Wishing you all good things in this ឆ្នាំ​ថ្មី!
  Have fun, joy, សន្តិភាព, ស្រឡាញ់, care, luck and success ahead! Happy New Year to All my Friends!

Cool Happy New Year Wishes
Cool Happy New Year Wishes

 • រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី: May the New Year bring to you the warmth of love, and a light to guide your path towards a positive destination.
 • Ι wish yοu get only lοve, happiness Αnd cheer this Νew Year and nοthing odd touches yοur life. ― Happy New Year 2021
 • May God bless you in this year with peace, joy, and abundance of happiness! Good Luck with រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី
 • A new year is like a blank book. The pen is your hands. it is your chance to write a beautiful story for yourself. Wishing you a great Happy and Prosperous New Year!

រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 ផ្ទាំង​រូបភាព
រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 ផ្ទាំង​រូបភាព

Let my New Year Message be a carrier of good luck to you for the coming year! Wishing you a great and rocking New Year.

 

New is the day and New is the year, Fresh are the wishes for you, and New are the promises! Wishing you a great Happy and Prosperous New Year!

 

When The New Year Arrives, It Brings New Ideas And Hopes For Us To Make Our Lives Good To Better And Better To Best. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី

 

Let’s celebrate this New Year by thanking everyone who made our last year full of smiles and happiness! Wishing you beautiful New Year and Happy New Year

ជូនពរឆ្នាំថ្មីរីករាយ 2020
ជូនពរឆ្នាំថ្មីរីករាយ 2021

ជូនពរឆ្នាំថ្មីរីករាយ 2021

 • Jοy, happiness, love Αnd good health Αll these I wish fοr you this new Υear.

 • May all the 365 days of the New Year 2021 be yours for with Happiness, Joy, and Affection!

 • Let’s a welcome Τhe year which Ιs fresh and Νew, Let’s cherish Εach moment it Βeholds, Let’s celebrate Τhis blissful new Υear.

 • Μay your eyes, Μind and heart Βe filled with a Τrue spirit of starting Α new year Τhat gives Α fresh dimension to yοur life.

 • Τhis New Year Μay you find Α loving yet firm Ηand of friendship Αnd companionship each Τime you stretch οut yours.

 • Μay you be Βlessed with all Τhe beautiful and wοnderful things Τhat life has tο offer in 2021.

 • Genuine success cοmes only to Τhose who Αre ready for Ιt. Sο never steps Βack and always Ηave courage to accept new challenges. ជូនពរឆ្នាំថ្មី.

 • Μay you take Α to leap forward Τhis Νew Year, Τake on Νew Adventures, Step on Νew roads that yοu can explore, Αchieve new Ηeights …

 • Μay the Αlmighty let you share yοur Good hοpes, Peace, Lοve, Joy, and Ηappiness with οthers give you strength tο forgive and Αbove all, Ηave all the success yοu wish for Ιn 2021

 • The Year Is New, The Hopes Are New, The Aspirations Are New, But My Warm Wishes For Happiness And Prosperity Remains The Same For You And Your Family.

Happy New Year Wishes Blessings
Happy New Year Wishes Blessings

Α new Day and Α brand new Υear has cοme, bringing with Ιt opportunities tο shine. Μake the most οf this year to Αchieve success in Αll your endeavors.

Wishes Happy New Year 2021

 • Μay this year Βe the one Ιn which all yοur wishes cοme true. Τhe one in which yοur dreams may Τurn into reality Αnd all your fears Μay fade away.

 • New Aim, New Dreams, New Achievements Everything Waiting For You. Forget The Failures. Correct Your Mistakes. Surely Success Is Yours. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី

 • Another year has passed, another year has come. I wish for you that, with every year, you achieve all of your dreams. May God pour love and care on you.

 • Its time to decorate your life with the colors that this new year has brought for you. May your life shine brighter than a thousand lightning stars!

 

Happy New Year Wishes Cards
Happy New Year Wishes Cards

 • May the joys of new year last forever in your life. May you find the light that guide you towards your desired destination. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី!

 • Fresh HOPES, Fresh PLANS, Fresh EFFORTS, Fresh FEELINGS, Fresh COMMITMENT. សូមស្វាគមន៍ 2021 with a fresh ATTITUDE.

 • សូមឱ្យឆ្នាំថ្មីនាំមកនូវអ្វីដែលល្អទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតដែលអ្នកពិតជាសមនឹងទទួល. អ្នកមានឆ្នាំដ៏អស្ចារ្យរួចទៅហើយ & អ្នកនឹងមានរឿងអស្ចារ្យមួយទៀត!

 • ថ្មីគឺជាឆ្នាំ, គឺជាក្តីសង្ឃឹមថ្មី, ជាដំណោះស្រាយ, ថ្មីគឺវិញ្ញាណ, ហើយអ្វីថ្មីគឺជាបំណងប្រាថ្នាដ៏កក់ក្តៅរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នក. មានឆ្នាំថ្មីប្រកបដោយជោគជ័យនិងជោគជ័យ!

 • ខ្ញុំសង្ឃឹមថាជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរីករាយនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីដែលនឹងចាប់ផ្តើម. សូមឱ្យអ្នកទទួលបានពរជ័យជាមួយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បាននៅក្នុងជីវិត.

 • ឆ្នាំដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតនឹងត្រូវបញ្ចប់. ប៉ុន្តែកុំបារម្ភ, មួយឆ្នាំទៀតកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវដើម្បីតុបតែងជីវិតរបស់អ្នកដោយពណ៌រីករាយគ្មានដែនកំណត់!

រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Wishes for Friends

 1. Last year was a special year in my life because I met you. Next year will be special because I already have you as my best friend!
 2. You’ve been the most amazing friend in my life throughout the past years. I hope you’ll never stop doing that. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី!
 3. Without you, last year wouldn’t be so full of sweet memories. I can’t wait to do the same in this year.

 

Happy New Year Wishes Greetings Quotes
Happy New Year Wishes Greetings Quotes

 • It feels wonderful to think about how quickly we became such good friends to each other. I’m sure our friendship will last forever. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី!

 • Becoming your friend was the best thing I’ve done in last year. I would really like to keep this friendship alive for the rest of my life!

Romantic New Year Wishes

 1. I was so busy in loving you that I barely noticed one more year has been spent. Happy new year my love! Wish you all the happiness in this world!
 2. Every new year is a reason for me to fall in love with you for new reasons. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី! I will never stop falling in love with you!
 3. It’s almost the end of one more wonderful year for us. I promise, my love for you will only be stronger with the passing of each day in the new year!
 4. Your sweet smile can make me forget my deepest pain & my hardest sorrows. Happy new year dear. You’re the reason why new years are so amazing!

Funny New Year Wishes

 1. May all your problems vanish as quickly as your new year’s resolution does every year. I wish you a happy new year full of happiness!
 2. Its time of the year to make new year’s resolutions that you know you can never keep. But you’ll do it anyway. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី!
 3. The funniest thing about the last day of a year is that you can make a bunch of unrealistic to-dos list & still everyone would say you can accomplish them!

Happy New Year Wishes Greetings
Happy New Year Wishes Greetings

You know you’re old & tired when you just want to have nap instead of being drunk & have fun on a New Year’s Eve.

One more year has gone & you’re still the dumb person you were always. Let’s hope you can be a better person this year!

Happy New Year Wishes for Girlfriend

 1. Each moment I’ve spent last year with you made me realize how important you are in my life. I don’t want to lose you ever. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី!
 2. Every new year of my life can only be full of love and romance because you’re in my life. I look forward to spending one more beautiful year with you!
 3. Since I’ve met you, you’ve become the purpose of my life. I just want to keep you close by me and love you with all I have. Happy new year my love! Happy New Year Wishes For GirlfriendHappy New Year Wishes For Girlfriend

 1. It’s not the beauty of you, it’s the beauty of your heart face that made me fall in love with you. I want a thousand new year with you in my life!
 2. The only I wish I have for the new year is that I want to make you feel happy always and forever. Your happiness will always be my priority number one!

New Year Wishes for Boyfriend

 1. I love you more today than I loved you yesterday. And I will love you more tomorrow than I love you today.
 2. God has been too kind to send someone like you in my life. I want to make sure that this gift of god stays with me forever.

Happy New Year Wishes Images
Happy New Year Wishes Images

 1. I felt like living in heaven in the entire last year. I never knew your love for me was so deep and so true.
 2. If I could live a thousand years on this earth, I’d choose to live with you all of it. Your love means everything to me now.

Happy New Year Wishes for Wife

 1. You filled my life with the abundance of love, joy and smiles. You’re the kind of wife only a fortunate one can get.
 2. You did not only complete me, but you also completed my home and my world. I want to spend every year of my life loving you.
 3. I never regret a moment for being with you. Your presence is the sweetest thing that can ever happen to me.

Happy New Year Wishes For Lover
Happy New Year Wishes For Lover

 1. Thanks for being the loveliest wife in this world. I really want to make this year very special for you. Happy new year my dear!
 2. You are biggest blessing of my life. You have made every dream of mine come true. May the new year bring all the joy that you deserve!

Happy New Year Wishes for Husband

 1. I dream for a sweet husband and a happy home and god introduced me with you. You are the best achievement in my life.
 2. Thanks for making the last year of my life a collection of beautiful memories. Your presence in life is everything I ever dreamt of.
 3. My life has been more like a fairy tale since you came into my life. You’ve made all sadness in my life vanish with a touch of your love.
 4. You are and will always remain to be the man of my dream. I love You with all my heart and respect you for the person you are.
 5. I don’t think I can ever have a bad year in my life as long as you’re in it. You’re really the best life partner ever.

Happy New Year Wishes for Parents

 1. God always has the best plan for me. It all started when he decided to send me to the most amazing parents in the world.
 2. Even if I die and be born a thousand times to a thousand different parents, I could never be as happy as I am for being your born to you!

Happy New Year Wishes For Parents
Happy New Year Wishes For Parents

 1. I want to make this new year the best year for you two. I want to make sure you are happy and enjoying each moment of the year.
 2. Being able to spend every new year with you is the most wonderful experience in life. May the new year bring a long-lasting smile to both your faces.
 3. Being born to parents like you is a blessing for a lifetime. I am thankful to you for loving me and taking care of me since my birth.

Happy New Year Wishes for Family

 1. I find myself lucky because I had my family supporting me in all the bad and good times. I want to wish a happy new year for my amazing family!
 2. It doesn’t matter how far I am from you guys, I’ll always be missing you and especially now, because it’s the New Year’s Eve.
 3. I wait the entire year just for this time in the year to get back to my sweet home to spend the New Year’s Eve with my sweet family.
 4. ពិតជាអស្ចារ្យដែលបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃគ្រួសារដែលមានមនុស្សស្រស់ស្អាតជាច្រើននៅក្នុងនោះ. I love you all and I miss you all.

Happy New Year Wishes for Sister

 1. We have so many memories together that its impossible to enjoy a New Year’s Eve without thinking of you!
 2. You and I share the same root of the same tree. It doesn’t matter how far we are from each other, we’ll always be connected by our hearts. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី!
 3. I wish this new year will be so full of fun for you. I wish you enjoy every moment of this coming year.

ជូនពរឆ្នាំថ្មីរីករាយ
ជូនពរឆ្នាំថ្មីរីករាយ

 1. As the sunlight kisses your forehead to let you know it’s a new morning in the new year, I’m from far away sending to you love and lots of care for the new year!
 2. Your unconditional love and caring has made the person I am today. You are not only my sister, but also my greatest companion.

Happy New Year Wishes for Brother

 1. Your presence in life is the reason for comfort and contentment. You are the perfect brother and the best friend of my life. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី!
 2. You’re the finest blessing that a person ever received from God. My heartiest love and prayer for you in this coming year.
 3. You took care of me throughout the last year as a true guardian. I want the same for the rest of my life. Happy new year to my beloved brother!
 4. Tomorrow as you wake up in a new morning in a new year, just know that your sister is always there to have your back no matter what.
 5. The old one with so many memories of us is about to leave. But don’t be sad, we are going to make a bunch of sweet memories in the new year once again.

Happy New Year Wishes for Teacher

 1. I may not be a good student but I remember every word you say and I always try to follow your advice.
 2. You are not only my favorite teacher but also my biggest mentor. I’m indebted to you forever for making me the person I’m today!
 3. You’ve taught me how to be humble when you have everything and how to be confident when you have nothing. Happy new year dear teacher!

Happy New Year Wishes Greetings
Happy New Year Wishes Greetings

 1. You are the reason behind all of my achievements in life. You are and always will be a source of inspirations for millions like me.
 2. Happy new year to my favorite teacher. I hope this new year will shower your life with success, prosperity and happiness that last forever!

Happy New Year Wishes for Boss

 1. Not every employee is so fortunate to have a supportive boss like you. Your support always makes my job easier for me.
 2. May the new year be the year of reaching your goals and achieving the milestones in your life. May all the success embrace you in this year!
 3. You’re a visionary leader and a dedicated mentor. Last year was a year of learning for me because of you. Thank you and happy new year!
 4. It’s always a pleasure working under your supervision. You’re the perfect boss and the best mentor for anyone.
 5. My professional life would be a waste if I didn’t have you as my mentor. You are the reason behind my every success.

 

Happy New Year Fireworks Wishes
Happy New Year Fireworks Wishes

Happy New Year Wishes for Customer

 1. We are satisfied when you are happy. Your happiness and contentment are what we do business for. Happy new year dear customer!
 2. Customer is the King. But some customers are more than a king. They are everything that we do business for.
 3. Everything we do, is for satisfying your needs. Happy new year to you. We promise we’ll never stop impressing you with our services!
 4. Any business would love to have some customers like you. It’s always good to know you’re satisfied with our service. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី!
 5. Doing business with you is always a pleasure. Hopefully, we’ll have more business with each other next year than last year.

 

New Year Wishes Quotes
New Year Wishes Quotes

រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 ជូនពរ, Lovely New Year Wishes. New Year is on its way Starts at Dec 31. We all had a positive and negative experiences in our past year. Hope you will like our collections. Please share and spread happiness.

ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 ជូនពរ

ចូរយើងប្រារព្ធពិធីដ៏គួរឱ្យរំភើបនេះ, ចម្រុះពណ៌, ធំ, magical New Year 2021 with a great big smile.


ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 Happy Wishes 1
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Happy Wishes 1

ជូនពរអ្នកមួយឆ្នាំពេញដោយសុភមង្គលនិងវិបុលភាព. ខែឧសភាឆ្នាំនេះផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសដើម្បីធ្វើតាមក្តីសុបិន្តរបស់អ្នក, ស្រឡាញ់ដូចជាមិនមានថ្ងៃស្អែកនិងញញឹមដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Love Quotes !


ដូចដែលយើងអបអរឆ្នាំថ្មី 2021, ខ្ញុំសូមជូនពរឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានជោគជ័យ, ជីវិតមានសុខភាពល្អនិងការចាប់ផ្តើមថ្មី. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 !


យើងមានសំណាងណាស់ដែលយើងមានឱកាសទី ២, ដូច្នេះសូមថ្លែងអំណរគុណនិងរស់នៅក្នុងជីវិតឱ្យបានពេញលេញ.


ចូរយើងក្លាយជាមនុស្សដែលប្រសើរជាង, ជាមនុស្សល្អប្រសើរនិងពលរដ្ឋប្រសើរជាង. ឆ្នាំថ្មីគឺជាពេលវេលាដើម្បីធ្វើឱ្យខ្លួនយើងប្រសើរសម្រាប់ពិភពលោកដែលប្រសើរជាងមុន.


ជូនពរឆ្នាំថ្មីរីករាយ

 

ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 Happy Wishes 1 1
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Happy Wishes 1 1

ជូនពរមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារហ្វេសប៊ុកទាំងអស់ទទួលបានពរជ័យឆ្នាំថ្មីពោរពេញដោយសេចក្តីសុខ, សើច, ភាពរុងរឿងនិងសុខភាព.


សូមឱ្យអ្នកតែងតែត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយក្តីសង្ឃឹមនិងដឹកនាំដោយផ្កាយ. Have a prosperous New Year wishes!


It’s not the destination, it’s the journey. May you enjoy each day of your adventure. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី!


We may be far apart but you are always in my heart. May you have a healthy and abundant New Year!


Cheers to a better life and a bright future. មានឆ្នាំថ្មីរុងរឿង!


Free yourself from Happiness and frown for the New Year has finally come to town. សូមរីករាយនិងមានសុខភាពល្អនៅឆ្នាំថ្មី!


សូមឱ្យបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកទាំងអស់ក្លាយជាការពិតហើយរីករាយឆ្នាំថ្មីដល់អ្នក!


ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 Happy Wishes 2
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Happy Wishes 2

ផ្កាកុលាបមានពណ៌ក្រហម, violets មានពណ៌ខៀវ, វាជាពេលវេលាពិធីជប់លៀង, រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី! មានឆ្នាំថ្មីអស្ចារ្យ!


មានឆ្កួត, រញ្ជួយ, ឆ្នាំថ្មីគួរឱ្យរំភើបនិងវេទមន្ត!


Latest New Year Wishes

សូមព្រះអម្ចាស់ប្រទានពរនិងងូតទឹកឱ្យអ្នកជាមួយនឹងអនាគតដ៏អស្ចារ្យ. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី! Lovely New Year Wishes


ស្នេហាថ្មី, ធ្វើថ្មី, កាបូបថ្មី, ដំណើរផ្សងព្រេងថ្មី, អ្នកថ្មី. សូមឱ្យឆ្នាំក្រោយជាជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់អ្នក. Lovely New Year Wishes


365 ថ្ងៃបញ្ចប់, 365 ថ្ងៃថ្មីដែលត្រូវទៅ, ខ្ញុំកំពុងសរសេរដំណោះស្រាយឆ្នាំថ្មី, ចុះ​អ្នក​វិញ? សូមឱ្យអ្នកមានឆ្នាំថ្មីដ៏អស្ចារ្យ! Lovely New Year Wishes


នេះជាឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការបង្វែរស្លឹកថ្មី. សូមឱ្យអ្នកមានដំណើរជោគជ័យនៅខាងមុខ. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី! Lovely New Year Wishes


ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 Happy Wishes 2
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Happy Wishes 2

ធ្វើឱ្យឆ្នាំថ្មីរបស់អ្នករំជើបរំជួល, full of cheer and warm ស្វាគមន៍ for everyone. សូមឱ្យមានសុខភាពល្អនៅឆ្នាំថ្មី! Lovely New Year Wishes


អបអរសាទរឆ្នាំថ្មីនិងលាលាចាស់ដល់ចាស់. សូមឱ្យអ្នកមានវិបុលភាពនិងមានសុខភាពល្អឆ្នាំថ្មី! Lovely ឆ្នាំ​ថ្មី ជូនពរ


May the new chapter of your life be even better than the last. មានឆ្នាំថ្មីដ៏អស្ចារ្យ! Lovely New Year Wishes


Wishing you a year that’s promising, exciting, inspiring and full of fun! Happy New Year everyone! Lovely New Year Wishes


ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Wishes For Ex-Girlfriend

ជូនពរអ្នកមានសុខភាពល្អ, សន្តិភាពនិងរីករាយឆ្នាំថ្មីពោរពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយ!


សូមឱ្យអ្នកសំរេចគោលដៅរបស់អ្នកសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះ. ខ្ញុំដឹងថាអ្នកអាចធ្វើវាបាន. បំណងប្រាថ្នាល្អបំផុតសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី.


ឆ្នាំថ្មីគឺជាពេលវេលាដើម្បីអបអរជាមួយមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារ, ដើម្បីឱ្យមានភាពសប្បាយរីករាយ, ដើម្បីចាប់និងជប់លៀង. ដូច្នេះអ្នកអាចរីករាយជាមួយឆ្នាំថ្មីរបស់អ្នកជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក.

ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 Happy Wishes 3
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Happy Wishes 3


សូមឱ្យអ្នកមានឆ្នាំថ្មីសម្បូរបែបនិងអស្ចារ្យនៅខាងមុខអ្នកហើយសូមឱ្យក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកក្លាយជាការពិត.


ខ្ញុំសូមជូនពរឱ្យអ្នកចូលឆ្នាំថ្មីដែលមានពណ៌ចម្រុះដូចជាកាំជ្រួចនិងរីករាយដូចផ្ទះលោត. រីករាយឆ្នាំថ្មីពេញដោយភាពសប្បាយរីករាយ!


ជូនពរអ្នកឆ្នាំថ្មីដែលមានភាពសប្បាយរីករាយនិងស្មារតីខ្ពស់.


សូមឱ្យឆ្នាំថ្មីរបស់អ្នកមកដល់ដោយក្តីសង្ឃឹមនិងកាបូបដែលពោរពេញទៅដោយពរជ័យ. សូមឱ្យមានភាពរីកចម្រើននិងសុខភាពល្អនៅឆ្នាំថ្មី!


ភាពថ្មីនៃឆ្នាំនេះជំរុញឱ្យខ្ញុំស្វាគមន៍អ្នក, សម្រាប់ការអស្ចារ្យទាំងអស់បានចាប់ផ្តើមជាថ្មី.


Happy New Year Wishes For Couples

សូមឱ្យឆ្នាំថ្មីនេះផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវភាពក្លាហានដើម្បីប្រឈមមុខនឹងជើងមេឃថ្មី. សូមជូនពរឆ្នាំថ្មី!


 

ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 Happy Wishes 3
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Happy Wishes 3

When the New Year starts with colorful fireworks, let them light up your life like a candle in the night and may they color your year like a rainbow.


ធ្វើឱ្យឆ្នាំថ្មីរបស់អ្នករំជើបរំជួល, celebrate it with everyone. I wish you all the best that life can bring, it’s New Year Eve lets party and sing!


May opportunity and prosperity come knocking on your door. សូមឱ្យមានភាពរីកចម្រើននិងសុខភាពល្អនៅឆ្នាំថ្មី!


May the spirit of this holiday bring you hope and an exciting new beginning.


All the stars wish you a happy New Year, even the moon is brighter to guide you, have no fear.


May each day of the New Year be filled with contentment, opportunities, peace and abundance.


May you have no regrets leaving the old and may you get excited facing the new. Wishing you all the best in the New Year.


Party hard, celebrate and make a New Year’s wish. Have a healthy and prosperous New Year!


ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 Happy Wishes 4
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Happy Wishes 4

ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 ជូនពរ & Sayings

Tomorrow will be the new beginning of an exciting new page in our lives. Celebrate and rejoice! I wish you happiness in the year to come.


This coming year may you have happiness, good health, prosperity and finally realize how awesome I really am!


Before I get completely wasted, make a fool of myself, stumble my way home and pass out, let me wish you a very happy New Year! ជូនពរឆ្នាំថ្មីរីករាយ


May your New Year’s resolution be high definition. And may you be too drunk to understand that joke! ជូនពរឆ្នាំថ្មីរីករាយ


To all of my Facebook friends, may your Facebook page be full of New Year wishes from people you barely know! ជូនពរឆ្នាំថ្មីរីករាយ


 

ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 Happy Wishes 5
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Happy Wishes 5

2021 Top Happy New Year Wishes

May the New Year hurry up and come so we can finally get past this holiday season and get on with our lives!


New Year’s resolutions are a to-do list for the first week of January.


My New Year’s resolution is to be a little less perfect so I can stop making everyone else look so bad.


May you grow old enough that you struggle to stay up until midnight, prefer to stay home on New Year’s Eve and are unable to remember what a New Year celebration was like when you were young.


My New Year’s resolution is to stop pretending that you don’t annoy me so much.


រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី! Here’s hoping that we can stay up later than 9 o’clock.


I can’t believe it’s already been a whole year since I deceived myself into making New Year’s resolutions.


ជូនពរឆ្នាំថ្មីរីករាយ 2021 For Relationship

May you get so drunk that you can’t remember any of last year’s problems and you see the New Year through beer goggles.

 

ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 Happy Wishes 6
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Happy Wishes 6

“New Year’s Day: Now is the accepted time to make your regular annual good resolutions. Next week you can begin paving hell with them as usual.” – Mark Twain

“An optimist stays up until midnight to see the New Year in. A pessimist stays up to make sure the old year leaves.” – Bill Vaughan

“May all your troubles last as long as your New Year’s resolutions. – Joey Adams

One thing I resolve not to change this year is our friendship. Thanks for being so awesome!

To all of my friends, may you have a healthy, happy, prosperous and spectacular New Year!

Your friendship has been one of the most valuable things in my life this past year. សូម​អរគុណ​អ្នក​សម្រាប់​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង.

Friends like you bring happiness all throughout the year.


ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 Happy Wishes 7
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Happy Wishes 7

The New Year goes perfectly with old friends like you.


My friend, may every day of the New Year radiate with joy and glow with prosperity and joy for you.


With friends like you, I don’t need New Year’s resolutions because I’ve already got a terrific life. Thanks for all you do.


New Year Wishes For Relatives

New Year’s is a time of renewal and rejuvenation. May this year bring you all that you hope and desire. If anyone deserves it, it is you my friend.


Just as a flower buds and blooms to reveal its refreshing beauty and fresh scent, may the New Year bring with it a fresh new start and many beautiful things for you.


ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 Happy Wishes 8
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Happy Wishes 8

 1. You are my best friend and there is nobody that I more sincerely wish for all the blessings of life to come to this new year than you. Thanks for being you.
 2. A true friend is someone who doesn’t laugh at you for not keeping your New Year’s resolutions. Thanks for being a true friend to me. ជូនពរឆ្នាំថ្មីល្អបំផុត!
 3. Happy New Year wishes to all of my friends. Thanks for all you did to make this past year a happy one.
 4. Thank you for everything you’ve done for me this past year. I couldn’t have asked for a better friend to be by my side throughout it all.
 5. May the spirit of the season fill your heart with serenity and peace. Happy New Year my friend.


ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 Happy Wishes 9
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Happy Wishes 9

 1. May this year bring you more visits from me, more food to make for me and less arguments from me!
 2. Happy New Year Mom and Dad. Thanks for all that you do for me.
 3. Happy New Year my sister. I couldn’t ask for a better sibling. May we both live to see many more New Years.
 4. Happy New Year brother. May this year bring you much prosperity, love and joy.
 5. Happy New Year my child. I am so proud of you and all that you have accomplished this past year.
 6. I can’t wait to ring in the New Year with all of you. I am so lucky to have such a great family.


New Year Wishes For Ex Boyfriend

ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 Happy Wishes 10
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Happy Wishes 10

 1. Sorry we aren’t celebrating the New Year together, but family is always connected even when far away.
 2. May God bless our family and protect us throughout the entire new year. May we forgive and forget all past mistakes and deepen our family bonds.
 3. Wishing all of you a year filled with cheer and love. Happy New Year my wonderful family!
 4. The New Year has brought another opportunity for us to set things right and to start anew in our lives.
 5. Dad, thanks for all that you do and all that you’ve done to set me off on the road of life. Much of the credit for my victories this year goes to you.
 6. Mom, I just wanted to say Happy New Year to you and let you know that I truly do appreciate every little thing that you have done for me.
 7. Wishing you a prosperous year full of good health and lots of cheer.


ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 Happy Wishes 11
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Happy Wishes 11

Happy New Year Wishes for Lovers and Partners

My gift of unconditional love I give to you, with sincerity, blessings and loyalty too. Have a wonderful New Year my darling!


You are my life, you are my world, you are my everything. Happy New Year dear.


You are the center of my universe, the soul to my body and the love of my life. Happy New Year my love!


True happiness is you, true meaning is you, and true love is you. Happy New Year darling!


Years will come and years will go, but our love for each other will only strengthen and grow.

 

ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 Happy Wishes 12
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Happy Wishes 12

May you and I grow old together, celebrating each New Year with our arms wrapped around each other, with love that will deepen with each passing year.


I only have one New Year’s resolution: to make you feel like a queen for all 365 ថ្ងៃ.


The New Year will come and go but I am just happy to spend each day with you. Happy New Year my love!


Thank you for the best ride ever. May the New Year bring us closer and give us more exciting adventures together.


I am so blessed in many ways but I am grateful to be celebrating the New Year with you. ខ្ញុំ​ស្រលាញ់​អ្នក!


I look forward to the New Year because I get to share it with you.


ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 Happy Wishes 13
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Happy Wishes 13

ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Poem Wishes

I love you so very much and when I hold you near, I know I have all I need for a wonderful New Year.


My New Year is such a blast and a blessing because of you. ខ្ញុំ​ស្រលាញ់​អ្នក!


You are my dream come true, oh it’s so true! I’ll have the best New Year because of you.


There is nobody I would rather have by my side this New Year than you. May we celebrate many more together.


Thanks for making this past year the best one yet. Happy New Year my love.

 

ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 Happy Wishes 14
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Happy Wishes 14

I can’t believe that I get to spend this New Year with the most beautiful, breath-taking person in the whole world.


If I kiss you at midnight on New Year’s Eve every year for the rest of my life, then I will be truly happy.


I love you with all of my heart and soul and I resolve to love you more and more each and every year.


A celebration just isn’t joyful if you’re not by my side. Happy New Year love, I can’t wait to see you again.


You make my heart beat like a firework. Happy New Year my love!


I will never get tired of loving you, from January through December, and as the New Year arrives, my love for you will keep on growing.


New Year Happy Text/ SMS Wishes

Even though we are not together for this New Year, you are in my heart and I wish you all the best.


I miss you more than ever right now. At this moment, when one year kisses another, I wish I was kissing you.


ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 Happy Wishes 15
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Happy Wishes 15

May your New Year be one of renewal, success, love and a cell phone battery that never runs out!


រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី! Sorry for the text, but someone as important as you deserves to be greeted right at the stroke of midnight.


Happy New Year my friend. May this year be one of prosperity and joy for you and I hope we get a chance to meet up in 2021.


Happy 2021! Can you believe we still use text messages in this day and age?


You’re lucky these New Year greetings are coming to you through a phone because otherwise you’d be getting one heck of a kiss!


Forgive me for all my past mistakes. May this New Year bring us both a fresh new start. Best wishes for the new year!


Sorry to send New Years greetings through a text message, but I figured email was too impersonal!


May you have a healthy and happy New Year and may you experience a new year as often as there’s a new iPhone!


Happy New Year Wish Sayings

ឆ្នាំ​ថ្មី, អ្នកថ្មី, new resolution, new change, new beginning, new opportunities. Happy New Year to you!


ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 Happy Wishes 16
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Happy Wishes 16

May you have a year filled with smiles, ស្រឡាញ់, luck and prosperity. This is my wish from me to you. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី!


Celebrate a new beginning with true friends and family, full of love and harmony. មានឆ្នាំថ្មីដ៏អស្ចារ្យ!


May the light of the fireworks give you hope and may the wishes from friends and family bring about a smile on your face. Have an exciting New Year!


A future of love, hope, health and happiness I wish to you. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី!


May God’s love shine and bless you this year. សូមជូនពរឆ្នាំថ្មី!


As we bid farewell to the past, may it take all our pain and sorrows with it and may the New Year arrive with an arm open wide and full of blessings and joy. Happy New Years Eve!


May we never think about sorrows and only contemplate on a brighter, merrier tomorrow. Have a healthy and bright New Year!


 

ឆ្នាំ​ថ្មី 2020 Happy Wishes 17
ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 Happy Wishes 17

Wishing you a warm and heartfelt greeting for you and your family, full of love, hope and serenity. មានឆ្នាំថ្មីអស្ចារ្យ!


Say goodnight to the old year and say hello and greet the New Year with open arms. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី!


New Year’s is for renew, New Year’s is for hope, New Year’s is for សន្តិភាព and plenty, New Year’s is for you!


A sparkling brand new year lies ahead, a better and abundant new life that you will lead. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី!

May you have a victorious and prosperous New Year!


Say hello to a New Year, new you and new blessings. សូមឱ្យមានភាពរីកចម្រើននិងសុខភាពល្អនៅឆ្នាំថ្មី!


Cheers to a life so blessed, toast to an exciting new quest, and I wish you all the best. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី!


The best thing about the New Year is having the feeling of a renewed hope. The chance to get it right and to enjoy the journey. Have a successful New Year wishes!


Happy New Year to you, and may all your heart’s desires come true!


It is the time for fun and party, it is the time to reflect and be grateful, so celebrate and be cheerful. រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី!


May you give yourself a new chance and a new beginning because New Year’s means celebrating. Happy New Year to you!


Another year has passed, another year is coming, so grab it, enjoy it and have a blast. មានឆ្នាំថ្មីដ៏អស្ចារ្យ!


May blessings and hope abound for you and your family this year. សូមឱ្យមានភាពរីកចម្រើននិងសុខភាពល្អនៅឆ្នាំថ្មី!


The New Year is a new start, so, ready set and go, make it memorable and live your life to the fullest. Best wishes for the new year!


A big smile, a big hug, a warm welcome for the New Year has come. Happy New Year wishes to you!


New Year’s come again to give us new hope and inspiration to be better people and better human beings. Have a successful New Year!