រីករាយ​ឆ្នាំ​ថ្មី 2021 ជូនពរ

សម្រង់ជូនពរឆ្នាំថ្មី

យើងកាន់តែពេញចិត្តនឹងរឿងនេះ 2021 ត្រូវបានឆ្លងកាត់បន្ទាប់ពីផ្តល់ឱ្យយើងនូវការលើកទឹកចិត្តនិងបំពេញក្តីសុបិន្តរបស់យើង, ការបង្ហាញពី Positivism i.e ឆ្នាំថ្មី 2021 បំណងប្រាថ្នានឹងទៅ … អាន​បន្ថែម