Шинэ жилийн тогтоол 2021

Хөгжилтэй шинэ жилийн шийдлийн мем

Шинэ жилийн тогтоол гаргах талаар бодож байна, өөрөөр хэлбэл шинэ жилийн нягтрал нь үнэндээ энгийн гэсэн үг юм. Энэ нь тэдэнд л наалдаж байгаа боловч энэ нь хатуу юм. Бүх хүмүүс жагсаах боломжтой … Цааш унших