Гэр / Tag Archives: Шинэ жилийн тогтоолын мэндчилгээ

Tag Archives: Шинэ жилийн тогтоолын мэндчилгээ

Шинэ жилийн тогтоол 2021

Хөгжилтэй шинэ жилийн шийдлийн мем

Шинэ жилийн тогтоол гаргах талаар бодож байна, өөрөөр хэлбэл шинэ жилийн нягтрал нь үнэндээ энгийн гэсэн үг юм. Энэ нь тэдэнд л наалдаж байгаа боловч энэ нь хатуу юм. Бүх хүмүүс жагсаах боломжтой …

Read More »