నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021

New Year celebrated on 1st January which is a new start of a year. It is the time, when we all want to start on a good note. Recommended with a great deal of affection and energy everywhere throughout the world. It is one of the most awaited occasions and is celebrated all over the world. Lots of people do happy new year wishes with the assistance of images and greetings cards. Wishing you a నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 full of happiness and success.

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

happy-new-year

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021

New Year Cards are definitely the most wide spread option for all to wish to their nearest and dearest across miles or cities. You can proceed and offer them a Happy New Year greetings together with a sorry. Send greetings on social media or whatsapp method of expressing New Year Greetings, which contains people’s wishes of giving birth to a superb start at the very start of the year.

As you’re celebrating another year, you’ve got to commit to your goals if you’d like to achieve them. You may be planned some tasks for New year 2019, be strict to New year 2021 goals. You just need to be smart about any of this, and don’t establish a goal that’s too large for you. Take tiny adjustments, small actions or bites so you’re at least pretty sure you will attain the next objective. Wishing you and your family and friends a నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021.

New Year is everyone’s favourite holiday. The New Year is definitely an exciting moment. It is the ideal time to put in place the necessary changes to get the most out of your business and ultimately increase productivity. Celebrate నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు with sharing foods and clothes to poor people.

Happy New Year SMS

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 చిత్రాలు శుభాకాంక్షలు 01

Sending will make it possible for you to forget all of your resentment and bring peace and harmony in relations in addition to in society. In the net it’s seen that New Year India is among the greatest ranking searched topics as the the land of India provides a broad range of different season thus it makes more people from all around the world come to India to celebrate their new year and provide the new year a start they can remember for each of the year.

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు సందేశాలు

 • May this new year god grants you five things;
  Sun, to warm you,
  Moon to charm you,
  An Angel to protect you,
  True love, to care for you,
  A friend, to listen to you!!
 • May the spirit of the season of New year fill your heart with serenity and peace. Wish you a happy new year!
 • My heartiest wishes for a grand new year.
  May God bless you. Wish you a very happy new year………………………………best happy new year sms for friends
 • May god gift you a style to convert your dream into reality in this new year. Wish you Happy new year.
 • ప్రారంభం కానున్న కొత్త సంవత్సరంలో మీ జీవితం ఆశ్చర్యం మరియు ఆనందంతో నిండి ఉంటుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. జీవితంలో మీకు కావలసిన ప్రతిదానితో మీరు ఆశీర్వదించబడతారు.
 • Wave a goodbye to the old and embrace the new with full of hope, కల మరియు ఆశయం. మీకు సంతోషకరమైన నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!
 • May this new year bring you much joy and fun. May you find peace, love and success. Sending my heartiest new year wish for you!
 • మీరు చేసిన అన్ని మంచి జ్ఞాపకాలను గుర్తుంచుకోండి మరియు రాబోయే సంవత్సరంలో మీ జీవితం అద్భుతాలతో నిండి ఉంటుందని తెలుసుకోండి. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021!
 • నూతన సంవత్సరం మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది, శాంతి, మరియు శ్రేయస్సు. మీకు సంతోషకరమైన శుభాకాంక్షలు 2021!
 • మరో అద్భుతమైన సంవత్సరం ముగియబోతోంది. కానీ చింతించకండి, మీ జీవితాన్ని అపరిమిత ఆనందాలతో అలంకరించే మార్గంలో మరో సంవత్సరం ఉంది!
 • Best friendships are the ones that don’t fade away no matter what. They grow old and make life worth living when things go wrong. Thanks, mate for everything. Have a blessed new year!
 • కొత్త సంవత్సరం మీరు నిజంగా అర్హులైన జీవితంలో అన్ని మంచి విషయాలను తెస్తుంది. You had an amazing year already and you’re going have another more amazing one!
 • Your presence in my life is like an open door that welcomes happiness and joy in abundance. I have never felt so alive before. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021!

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

Ox Year Happy New Year 2021 Funny
Ox Year Happy New Year 2021 Funny

It’s the first of January and in my family it is a tradition that we take a little time and reflect what happened last year and that which we plan or expect for the next calendar year.

Life will never be perfect, but should you work hard, you’ll have fewer regrets. So if you prefer to observe the way your life will turn out, take a difficult look at how you reside in the smaller more invisible portions of your life. By creating the proper image or thought of what you wish to accomplish in your life, that thought or image has the ability to produce the suitable circumstance or outcome that you decide to manifest.

 

డ్రీమ్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ శుభాకాంక్షలు

Life is full of millions of forks in the street or the high seas. A glorious life contains devouring the attractiveness of the remote peaks of your life goal when proceeding to put a single foot facing the other on the way of everyday life. Celebrate with Motivational Positive Happy New Year. Your mind has become the most powerful force that you possess.

 • Wishing for a year filled with laughter, success, and peace my dear colleagues. May God bless each and every one of us and our families. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.
 • సంవత్సరం మే 2021 క్రొత్త ప్రారంభాన్ని తీసుకురండి, కొత్త ఆకాంక్షలు, మరియు ఉత్తేజకరమైన విజయాలు. దయతో నడవండి మరియు ఎక్కువ ఎత్తులను సాధించండి!
 • May the 12 months of new year be full of new achievements for you. May the days be filled with eternal happiness for you and your family!
 • కొత్త సంవత్సరం, కొత్తవి ఆశలు, కొత్తది తీర్మానం, కొత్తవి ఆత్మలు, మరియు మీ కోసం నా వెచ్చని శుభాకాంక్షలు. నూతన సంవత్సరాన్ని ఆశాజనకంగా మరియు నెరవేర్చండి!
 • Fresh HOPES, Fresh PLANS, Fresh EFFORTS, Fresh FEELINGS, Fresh COMMITMENT. స్వాగతం 2021 with a fresh ATTITUDE. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.
 • I hope that the new year will be the best year of your life. May all your dreams come true and all your hopes be fulfilled!

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 has its own value in everybody’s life. New year 2021 is surely among the most celebrated events on the planet. If you wish to make new year then you ought to have plenty of collections about new year before the joyful year 2021. The New Year wishes is to be happy and making others happy also.

Embrace the new year with a great perspective in life. Wishing your year 2021 to be fully loaded with happiness and contentment.

 

Everything about the future is uncertain, but one thing is for sure that God had already planned all our tomorrows, we just have to trust him today, I heartily wish a beautiful tomorrow for you and your family. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021!

పాతతో అవుట్, క్రొత్తతో! సంవత్సరం మే 2021 bring delightful surprises and good luck for you!

Happy New Year Greetings For Boss
Happy New year greetings 2021

New Year is well called a festival in the duration of the sector no matter the caste, religion or diverse unique elements. It is celebrated as a festival throughout the world irrespective of the caste, religion or various other factors. The Happy New year 2021 has become the most anticipated day of the year that is commended the entire way on the other side of the globe with extraordinary power and excitement.

 • Its time to decorate your life with the colors that this new year has brought for you. May your life shine brighter than a thousand lightning stars!
 • May the joys of new year last forever in your life. May you find the light that guide you towards your desired destination. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!
 • A new year is like a blank book. The pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.
 • You came into my life to put an end to all my sufferings and bad times. Today, I am happier than the happiest man in the world. Happy new year darling!
 • నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు! మీ కలలన్నీ నిజమవుతాయని నేను ఆశిస్తున్నాను 2021 – onwards and upwards!
 • A New Year is like a blank book, and the pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.
 • May the New Year start with fresh joys and a life filled with peace. May you get warmth and togetherness and prosperity too. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!
 • You are undoubtedly the best human being that I ever met in life. There are so many things to learn from you. Wishing you a wonderful year ahead!

 

Happy New year Blessings

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 చిత్రాలు శుభాకాంక్షలు 20
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 చిత్రాలు శుభాకాంక్షలు 20

The new year might be a celebration for friends. కాబట్టి, it is very special to everyone. Wish you a really happy new year!

Take time to select and pick out the very best Happy New year images, and see your family members smile and cherish the gift forever. In the same way, the gifts vary according to age groups too. The present of a new year is just one of God’s many blessings. When it has to do with romantic new year gifts for her then guys you should be careful as girls are extremely choosy concerning things.

May His love bless your house. Where there is it there is life. My love for you’d stay true and fresh for the remainder of my life.

Everybody is celebrating New Year greetings with their loved ones and friends. New Year is celebrated in throughout the world. With a great deal of love, wish you a really Happy New Year.

Wishing you a Happy New Year with the hope that you will have many blessings in the year to come.

May this upcoming year be as much glorified as you wish for it to be. Make this year more memorable than ever by accomplishing all your goals. Have a safe and happy new year.

Life is not about possession; it is about appreciation. New hopes and aspirations. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

Another year has passed, another year has come. I wish for you that, with every year, you achieve all of your dreams. May God pour love and care on you. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 Fireworks Cover Photo
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 Fireworks Cover Photo

Life is already full of good things. You just have to stop complaining and be a little bit more optimistic. Enjoy this new year with a glass-half-full of vodka!

May all your problems vanish as quickly as your new year’s resolution does every year. I wish you a happy new year full of happiness!

Life has taught me that no matter what you say and how hard you try; you can never stop some people from making stupid new year resolutions! నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

New years bring you a lot of new problems. But the good thing is, they usually last just as long as your new year resolution. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

You’re going to be loaded with a lot of New Year Messages from friends and relatives. Might the new year offers you an essence of sound judgment so that you don’t ever make resolutions again. Wish you a really happy new calendar year.

 

Download Happy New year Gifs:

హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ గిఫ్ ఇమేజ్ 21
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 Gifs

Happy new year different languages

Country Language Translated
How to say happy new year in Chinese 新年快乐 Xin nian yu kuai
happy new year in Spanish Feliz año nuevo
happy new year in Japanese 明けましておめでとうございます Akemashiteomedetōgozaimasu
happy new year in Hebrew שנה טובה Shana Tova
happy new year in German Frohes neues jahr
happy new year in Korean 새해 복 많이 받으세요 Saehae bog manh-i bad-euseyo
happy new year in Vietnamese Chúc mừng năm mới
happy new years Hawaiian Hauʻoli makahiki hou
happy new year in Italian Felice anno nuovo
happy new year in French Bonne année
happy new year in Hindi नया साल मुबारक हो Naya saal mubaarak ho
happy new year in Tamil புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் Puttāṇṭu vāḻttukkaḷ
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 చిత్రాలు శుభాకాంక్షలు
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 చిత్రాలు శుభాకాంక్షలు

Happy new year in all country languages

హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ కోట్స్

Embrace the new year with a great perspective in life. Wishing your year 2021 to be fully loaded with happiness and contentment.

Everything about the future is uncertain, but one thing is for sure that God had already planned all our tomorrows, we just have to trust him today, I heartily wish a beautiful tomorrow for you and your family. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021!

I wish that your 2021 would be filled with the promise of a euphoric tomorrow. Stay blessed and have a happy New Year!

పాతతో అవుట్, క్రొత్తతో! సంవత్సరం మే 2021 bring delightful surprises and good luck for you!

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 Images Wishes
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 Images Wishes

Sending my highest respect and admiration to my colleagues on this New Year. May your year be filled with nothing but success and joy.

May the upcoming year bring fruitfulness to each and every hard work of yours. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, my favorite colleague. Have a great holiday.

My workplace wouldn’t be so full of fun and enjoyment if you weren’t my colleague. I feel lucky all the time. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

I hope you’ll turn every opportunity into success in the coming year. Keep yourself prepared for everything. You’ll always have my full support. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

There are a number of ways to celebrate new calendar year. There are several things which people do at new calendar year. At the conclusion of December, everybody is excited about the approaching new calendar year, but don’t forget to share హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ కోట్స్.

https://www.youtube.com/watch?v=K4sStE7zrOQ

New Year Wishes and Messages for Friends and Family

It’s only fair that we bid the decade goodbye with a bang, and these New Year messages and wishes can help you do just that.

New Year Wishes for Husband

These New Year messages for your husband will surely make your better half smile!

1. Dear husband, you’ve made 2020 so special for me – here’s a promise that I will make 2021 special for you. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, my love.

2. As we step into another year, I would like to thank you for being such an important part of my life. I will always be grateful to you, and I cannot wait to see what’s in store for us next year! నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, dear husband!

3. Here’s wishing a Happy New Year to the man who brings nothing but sunshine into my life.

4. A family like ours is full of happiness and joy every year, and may 2021 be another year of the same. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, my love!

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 శుభాకాంక్షలు
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 శుభాకాంక్షలు

5. My husband, my best friend, my constant support – this year, I hope you get all the blessings you deserve. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021!

6. As I look forward to the new year, I think about all the memories and moments you have gifted me. I hope 2021 is filled with many, many more. Happy New Year to my loving husband!

7. The best part about making New Year resolutions is breaking those New Year resolutions, and there is no one I would do that with but you. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, dear husband!

8. We all get the same 365 రోజులు, but the only difference is how we use them. Looking forward to using those days with you, and how! నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, ప్రేమ!

9. Dear husband, I wish you a bright new year, because your presence in my life has brightened up mine. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

10. A new year is like a blank book; I hope we can, together, make this year as colourful and beautiful as can be. Happy New Year to my lovely husband!

New Year Wishes for Wife

These adorable, funny, and emotional New Year messages for your wife will make your spouse smile. Read on!

1. Another year has passed, so many things have changed – but my love for you only grows stronger. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, my darling wife.

2. Darling wife, since you came into my life, time has been fleeting because of how great my life has been with you. Here’s to another year of your amazing company and your unconditional love. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021!

3. This year, I’d like to count my blessings. But that would mean I’d have to count you twice! Happy New Year to you, my love. May this year bring us more adventures and laughter.

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 శుభాకాంక్షలు 32
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 శుభాకాంక్షలు 32

4. I said this 365 days ago, but Happy New Year, dear wife!

5. Life changes, but one thing remains the same – my wishes for you. I wish you good health, happiness, and a beautiful, comfortable life with me by your side. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

6. Now, in the new year, we look back upon warm memories. You’ve had a hand in every wonderful memory I’ve made, dear wife. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

7. There’s no one I would step into the new year with, except you. Happy New Year to my dearest wife!

8. Every year, we make resolutions in an attempt to keep them. This year, my only resolution is to make beautiful memories with you. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, my love!

9. Together, let’s make 2021 the best year yet. What say, dear wife? నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

10. 2019 has passed, మరియు 2021 awaits us. I can’t wait to ring in the next 50 new years with you with the same excitement. Happy New Year to my beautiful wife.

New Year Wishes for Daughter

1. Our family is a garden, and you, my dear, are the beautiful flower. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, my wonderful daughter!

2. There wasn’t a single moment when we haven’t felt proud of you, my darling daughter. We hope that you continue making us proud in 2021. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

3. My dear daughter, no matter how old you get, you will always be God’s gift sent to us from heaven. I wish you a wonderful year ahead. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

4. This year, I hope your dreams and hopes come to life. May you fulfil your ambitions and achieve whatever you desire. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, dear daughter!

5. Our family would never be complete without you. You have brought joy into our lives, and we hope that this year, we can bring just as much joy in yours. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఫన్నీ యానిమేషన్
హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఫన్నీ యానిమేషన్

6. To our beautiful daughter – May God make all your dreams come true this year. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

7. Your laughter is what we live for – we hope 2021 treats you well. Happy New Year to our dear daughter.

8. We did not know how beautiful love can be until we had you. We wish you nothing but good luck. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, dear daughter.

9. May this year bring you warmth, ప్రేమ, and light to guide you to positivity. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

10. We wish you a very Happy New Year, the light of our light, our daughter!

New Year Wishes for Son

1. Watching you grow into an empathetic, strong, smart man makes me nothing short of proud. I hope this year brings you joy and love. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, dear son.

హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఫన్నీ డాగ్
హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఫన్నీ డాగ్

2. I never once doubted that you were capable of getting what you want. After all, you’re my child. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, little one!

3. Thank you for being the best son and making me the best father I could be. I wish you love and luck this coming year. Happy New Year to my dearest son!

4. As parents, we are sure that you will grow up to be a wise, respectful, and caring man. Here’s wishing you a Happy New Year.

5. No matter how old you are, you will always be my little boy, and I will always wish the best for you. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

6. Beloved son, you have shaped our lives and made us happier. We hope this new year brings you the same kind of happiness! నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

7. Here’s to the man that we’re glad to have in our lives! నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, son!

8. There’s nothing we wish more than to see your smile get wider with every passing year. Happy New Year to our son!

Also see: Merry Christmas and Happy New Year 2021

9. Every day we thank God for giving us a son as bright and beautiful as you. We wish you nothing but the best. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

10. We hope 2021 brings you immense joy and prosperity. Happy New Year to our dear son.

New Year Wishes and Messages for Friends

It’s no celebration till you’ve wished your near and dear ones – here are some delightful New Year wishes to friends and family that will make their day brighter.

1. I find myself lucky that I’ve had my family supporting me throughout my ups and downs this past year. Here’s hoping we are always there for each other, for years to come! నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

2. This year, I am thankful for you all for being by my side whenever I needed it. I hope 2021 brings each one of us the joy and happiness we are seeking. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

3. To my awesome family, thank you for the many fun (and some embarrassing) memories we share. Let’s keep that tradition going in the next year and many more. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

4. As I look forward to the new year, I think of the invaluable gift my family has given me – the gift of love. Whether we’re near or far, you will always be in my heart. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 Gifs
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 Gifs

5. Families are like fudge; sweet, with a few nuts! Happy New Year to my beautiful, amazing family!

6. When I look back at all my past memories of this year, I see that all my happiest memories include you, my sweet family. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

7. I’m so thankful that I am surrounded by so much love and warmth every day. Thank you, my sweet family, for supporting me through it all. I hope this year brings you all joy and happiness. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

See also: నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 మీమ్స్

8. For a family that has been through so much together, we sure are one hell of a strong bunch! Happy New Year to my joyous, brave, and incredible family.

9. A new year means new memories, and I can’t wait to make some incredible memories with my favourite people! Happy New Year to you!

10. I’m looking forward to the new year, but I don’t think we should make any new year resolutions, because we’re already perfect! నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

11. It’s a new year full of possibilities, and I’m excited to start this journey with my best people by my side. Happy New Year to you, my dear family.

టాప్ 100+ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ GIF 2021 ఫన్నీ రిజల్యూషన్‌లో

12. A family that parties together, stays together! Happy New Year to my beautiful family!

13. Wishing you 12 months of success, 52 weeks of laughter, 365 days of fun, 8760 hours of joy, 525600 minutes of good luck and 31536000 seconds of happiness.

14. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. Here’s to having a fresh start at binge eating, boozing, and slacking off!

15. This year, I hope that you, my friend, start learning how to treat your best friend right. I love presents. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, mate!

16. Friends are like stars – you may not see them, but they’re always watching over you. Thank you for being my favourite star. Happy New Year to you!

See also : నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 దీవెనలు

17. Thank you for making my life less miserable by being miserable with me. Let’s hope that the next year is rocking for both of us! నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

18. Knowing you has been a masterclass in friendship. Here’s to many, many more years of this bond. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు, mate.

19. I’m excited to make new plans and new memories with you. Happy New Year to my best friend and soulmate!

20. This time of year is perfect to spend quality time with your friends – so, friend, let’s make memories we’ll cherish forever! నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ఫన్నీ 2021

21. Every year we vow to exercise together. This year, I hope it sticks! నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు!

22. If there’s anyone I’d like to complain about the previous year to, it would be you. To many more years such as this – Happy New Year, my friend!

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 దీవెనలు 546
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 దీవెనలు 546

23. Here’s to pigging out, eating too much, drinking too much, and regretting it later. Happy New Year to my best friend.

24. You’ve made this year the most memorable one of my life, and for that, I will always be thankful. నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

See also: కొత్త సంవత్సరం రిజల్యూషన్ 2021

Best New Year Quotes

These happy new year quotes will put you in the festive mood. Here are some beautiful, profound, and amazing new year quotes for friends and family.

1. “May all your troubles last as long as your New Year’s resolutions.” ― Joey Adams

2.” Cheers to a new year and another chance for us to get it right.” ― Oprah Winfrey

3. “One thing with gazing too frequently into the past is that we may turn around to find the future has run out on us.” ― Michael Cibeuko

4. “You are never too old to set another goal or to dream a new dream.” ― C.S. లూయిస్

5. “This is a new year. నూతన ఆరంభం. And things will change.” ― టేలర్ స్విఫ్ట్

6. “The object of a new year is not that we should have a new year. It is that we should have a new soul.” ― G.K. Chesterton

7. “The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot.” ― Michael Altshuler

8. “Although no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending.” ― Carl Bard

9. “The new year stands before us, పుస్తకంలోని అధ్యాయం వంటిది, వ్రాయడానికి వేచి ఉంది. We can help write that story by setting goals.” ― Melody Beattie

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 2021 ఇమేజెస్ పిక్చర్స్ గ్రీటింగ్స్

10. “What the New Year brings to you will depend a great deal on what you bring to the New Year.” ― Vern McLellan

11. “Approach the New Year with resolve to find the opportunities hidden in each new day.” ― Michael Josephson

12. “We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year’s Day.” ― Edith Lovejoy Pierce