Chúc mừng năm mới 2021 Mong muốn

Trích dẫn lời chúc năm mới

Phần lớn chúng tôi hài lòng rằng 2021 được thông qua sau đó cho chúng tôi động lực và đáp ứng ước mơ của chúng tôi, Một dấu hiệu của Chủ nghĩa thực chứng tức là năm mới 2021 mong muốn đang đi … Đọc tiếp